Virumaa eesti hariduse selts küsib keeleõppeks lisaraha

Virumaa eesti hariduse seltsi esimees Mare Roosileht.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Virumaa eesti hariduse selts saatis esmaspäeval avaliku pöördumise riigikogu kultuurikomisjonile ning Virumaalt valitud saadikutele, küsides lisaraha eestikeelsetes koolides õppivate vene emakeelega õpilaste toetamiseks.

Virumaa eesti hariduse selts teeb ettepaneku vaadata 2020. aasta riigieelarve menetluses üle võimalused lisarahastuseks Virumaa eestikeelsetes koolides vene emakeelega õpilastele eesti keele õpetamiseks.

Seltsi juhatuse esimees Mare Roosileht märkis, et paljudes eestikeelsetes koolides kasvab vene emakeelega õpilaste osakaal pidevalt.

"Meie hinnangul on nendes koolides just eesti keele täiendav õpetamine vene emakeelega õpilastele kriitilise tähtsusega. Kui vene emakeelega noored ei oska piisaval tasemel eesti keelt, pärsib see nende edasijõudmist ka muudes ainetes ning võib viia koolist väljalangemiseni. See takistab omakorda nende lõimumist ning Ida-Virumaal eesti keele riigikeelena kasutamise levikut," ütles Roosileht.

Pöördumises tuuakse välja, et kuna venekeelsetes kodudes ei osata tihti vajalikul tasemel eesti keelt, ei saa ka need vanemad oma eestikeelsetes koolides õppivaid lapsi eriti toetada. Seega on kool ainus võimalus noort keeleliselt arendada.

Virumaa eesti hariduse selts leiab, et ühtse Eesti kooli poole liikumiseks vajavad koolid väga selgelt rahalist tuge.

"Eesti keele heal tasemel õpetamine vene emakeelega Ida-Virumaa õpilastele on siinse piirkonna arengu- ja koostöövõime võtmetegur," seisab pöördumises.

Pöördumisele kirjutasid alla seltsi juhatuse esimees Mare Roosileht ning juhatuse liikmed Kaire Viil, Anneki Teelahk, Kairi Johannes ja Arno Kaseniit. 

Tagasi üles