Loata ladestatud ehitusjäätmed tõid kaasa väärteomenetluse

Ehitusjäätmete ladestamiseks peab maaomanikul olema asjakohane luba.

FOTO: Keskkonnainspektsioon

Lüganuse vallas laskis maaomanik oma kinnistule tuua tulevase müratõkkevalli ehitamiseks mõeldud ehitusjäätmeid.

Eelmisel nädalal teavitasid Lüganuse vallas asuva Murru kinnistu naabruses elavad inimesed keskkonnainspektsiooni kinnistule tekkinud ehitusjäätmete hunnikutest.

Keskkonnainspektorid käisid kahel korral kohapeal, koostasid vaatlusprotokolli, veendusid, et kinnistu omanikul jäätmeluba ei ole, ning alustasid väärteomenetlust.

"Alustasime menetlust jäätmeseaduse rikkumise põhjal, kuna kinnistuomanik võttis jäätmeid vastu ilma jäätmeloata," ütles keskkonnainspektsiooni Ida-Viru büroo juhataja Käthlyn Lizdenis, märkides, et kinnistuomanik peab leidma piirkonnas ehitusjäätmeid käitleva ettevõtte, kus need jäätmed nõuetekohaselt käideldud saaksid.

Tegemist on kinnistuga, mille omanik OÜ Kaltsiumkarbonaat taotleb kaevandamisluba paekarjääri rajamiseks.

Ettevõtte juhatuse liige Hannes Prits ütles, et jäätmeloa taotlus on neil keskkonnaametile esitatud ja sealt on suusõnal öeldud, et selle saamisega probleeme ei ole.

"Luba meil praegu veel tõepoolest ei ole, need lammutusjäätmed jõudsid natuke liiga vara," nentis ta. "Tegemist ei ole tavapäraste ehitusjäätmetega, vaid need on hoone lammutamisest jäänud punased tsaariaegsed tellised ja paekivitükid. Meil on kavas neid kasutada müratõkkevalli ehitamisel ja hiljem − juhul, kui kaevandamisloa saame − karjääri täitmisel."

Prits märkis, et müratõkkevalli kavatsevad nad igal juhul valmis ehitada, sõltumata sellest, kas kinnistule karjäär tuleb või mitte.

"Ehitusluba on meil olemas; kui me kaevandamisluba ei saa, siis tegeleme seal kinnistul millegi muuga. Samamoodi ehitame valmis mahasõidutee riigimaanteelt Murru kinnistule − see tee on vajalik kinnistu teenindamiseks, mida tahes seal tulevikus tegema hakatakse. Maanteeametiga on meil leping juba sõlmitud."

Keskkonnainspektsioon leiab, et maapõueseaduse tähenduses on maavara kaevandamine ka selle ettevalmistamiseks tehtav töö.

"Müratõkkevalli rajamine on üks kaevandamisloa tingimustest ning selleks tegevuseks OÜ-l Kaltsiumkarbonaat luba ei ole," ütles Käthlyn Lizdenis.

Väärteomenetlust alustati küll jäätmeseaduse alusel, ent Lizdenise sõnul võib kvalifikatsioon menetluse käigus sõltuvalt ütlustest muutuda.

"Maapõueseadus võib veel lisanduda," täpsustas ta.

Tagasi üles