Omavalitsusliit on loobunud tegevjuhi otsingust

Eve East.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ida-Virumaa omavalitsusliit (IVOL) jäi tegevjuhita eelmise aasta sügisel, kui Veikko Luhalaid asus juhtima Eesti linnade ja valdade liitu.

IVOLi juhatuse esimehe Eve Easti (pildil) sõnul korraldati tegevjuhi koha täitmiseks konkurss, aga see tulemusi ei andnud. Praegu pole kavas konkurssi korrata.

"Tegime ettepaneku arendusspetsialistile Hardi Murulale asuda tegevdirektori kohusetäitjaks ja tema on nüüd selles rollis toimetanud. Oleme ka tööülesandeid ümber jaganud. Hardi on suures jaos keskendunud õiglase ülemineku teemale ja tegeleb ka IVOLi pikaajaliste rahvusvaheliste projektidega. Mina olen endale võtnud büroo jooksvate küsimuste koormust," rääkis East.

Juhatuses on uue tegevjuhi otsingu teemat käsitletud mitu korda ning otsustatud, et selle juurde tullakse hiljem tagasi.

"Kuna koroona tekitas omavalitsustele keerulise seisu nii eelarve kui ka tegevuste puhul, siis tõmbame uute projektidega natukene tagasi, et haldus- ja finantskoormust omavalitsustele ning IVOLile mitte juurde panna. Jätame omavalitsustele natukene hingetõmberuumi. Sügiseks peaks olema enam-vähem selge, mis edasi saab. Siis vaatame edasi," rääkis East, kelle hinnangul peaks omavalitsusliit siiski säilima.

Easti sõnul on praegu kõige tähtsam Ida-Viru õiglase ülemineku teema ja selleks moodustas IVOL maakonna õiglase ülemineku platvormi. Selle ülesanne on korraldada laias osalejates ringis arutelusid, töötada läbi eri arvamusi ning teha ettepanekud õiglase ülemineku korraldamiseks.

Maakonna tasandil tähendab õiglane üleminek CO2 intensiivse majanduse ümberkorraldamist. See hõlmab endas nii põlevkivisektori ümberkorraldamist kui maakonna majanduskeskkonna mitmekesistamist koos töötajate oskuste arendamisega ja elukeskkonna parandamisega, mis tagab piirkondliku tööhõive, sissetulekute säilimise ning Eesti strateegilise varustatuse elektrienergiaga.

Tagasi üles