T, 5.12.2023

Parim ülikool karjääri alustamiseks!

Mare Roosileht
, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži direktor
Copy
Professor Allan Niidu.
Professor Allan Niidu. Foto: TalTech Virumaa Kolledž

Taltechi Virumaa kolledž pakub kaasaegseid tehnikavaldkonna õppekavasid nii rakenduskõrghariduse kui ka magistrikraadi tasandil.

Taltechi Virumaa kolledži haridus tagab hinnatud töökoha ja kindlasti üle Eesti keskmise palga − kõikide õppekavade puhul on fookus innovatiivsetel tulevikuerialadel.

Virumaa kolledžis saab eesti keeles omandada rakenduskõrghariduse kolmel erialal. Keemiatehnoloogia on universaalne eriala, mis kuulub maailmas kümne kõige nõutavama hulka ning tagab seega head väljavaated karjääriks.

Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine tagab laiapõhjalise tehnikahariduse, mille baasilt saab omandada nii mehaanika- kui ka energeetikainseneri tööks vajalikud oskused ja teadmised. Rakendusinfotehnoloogia on keskendunud tööstusele, kuid lõpetajad on leidnud häid töökohti ka koolides, haiglates või kohalikes omavalitsustes.

Rakenduskõrgharidusaladel õppides on võimalik saada Eesti Töötukassalt ka tasemeõppes osalemise toetust.

Magistrikraadi omandamine on loogiline jätk rakenduskõrghariduse kavadele. Nii saab õppida äriinfotehnoloogiat, jätkusuutlikku keemiat ning rohelisi energiatehnoloogiaid.

Sinu tee Tallinna Tehnikaülikooli tasemel hariduseni kodukohas!

Kus veel, kui mitte Virumaa kolledžis, on võimalik saada Tallinna Tehnikaülikooli kvaliteedile vastav haridus kodukohas? Kolledž on helde ka stipendiumivõimaluste poolest, mis algavad juba esimeselt kursuselt. Kool pakub parimatele sisseastujatele tasuta ühiselamukohta ja Kohtla-Järve modernse spordihoone kasutust, rahalisi stipendiume aga pakuvad nii piirkonna ettevõtted kui ka kohalikud omavalitsused.

Kooli iseloomustab ka paindlik suhtumine õppekorraldusse ja individuaalne lähenemine. Sageli pakutakse tudengitele häid töökohti juba õppimise ajal, näiteks praktika läbimise järel. Tänu sellele, et kool võimaldab sujuvalt päevaõppest sessioonõppesse üle minna, saab erialal tööle asuda juba enne diplomi saamist.

TalTech Virumaa Kolledž.
TalTech Virumaa Kolledž. Foto: TalTech Virumaa Kolledž

Kuid kolledži eelised ei piirdu ainult kodukohaga. Virumaa kolledži tudengid saavad osa kõigest, mida Tallinna Tehnikaülikool pakub. On võimalus minna õppima või praktikale mõnda TalTechi partnerülikooli Euroopas või isegi kaugemal, avastada uusi horisonte ja luua kontakte rahvusvahelises keskkonnas.

Avasta keemiatehnoloogia tulevikusuunad!

Kui varem oli tehnikaülikooli keemiaalane õpe suunatud suuresti põlevkivikeemiale, siis nüüd plaanitakse kolledži professori Allan Niidu sõnul suurendada õppes näiteks biorafineerimisalaste protsesside suunda, samuti keskendutakse CO2st erinevate materjalide tootmisele. Lisanduvad veel e-kütused, ei alahinnata vesiniku tähtsust tulevikuenergeetikas.

"Järgmine samm materjalide taaskäitlemisel 20-30 aasta pikkuses perspektiivis on pürolüüs. Praegu me toodame selle meetodi abil õli põlevkivist, edaspidi tahame seda teha aga plastidest. Selle teadmise levik ühiskonnas tehnikaülikoolis rakendatava õppekava kaudu on väga oluline," räägib Niidu. "Juba praegu võib nentida, et teatud osas jääb teadlaste välja töötatud uute tehnoloogiate rakendamine seisma ka spetsialistide puuduse taha, kes seda ettevõtetes juurutada suudaksid."

Tõsi ta on − ettevõtjatega rääkides ilmneb, et rohkemal või vähemal määral kummitab tööjõupuudus neid kõiki ja paljud ihkavad n-ö lihtsamat ligipääsu haritud personalile.

Astudes keemiatehnoloogia rakenduskõrghariduse või jätkusuutlike keemiatehnoloogiate magistriõppekavale, saab lisaks kvaliteetsele haridusele ka võimaluse sukelduda põnevasse teadusmaailma. Juba õpingute jooksul on võimalik töötada päris teaduslaborites, mis annab hindamatu kogemuse ja avab uksed karjäärivõimalustele.

Sellel aastal lõpetasid kolledži kiitusega (cum laude) kaks andekat keemikut, kes on nii haaratud teadustööst, et otsustasid veeta suve professor Niidu laboris, jätkates sellega rakenduskõrgharidusõppes alustatud teadustööd. Üks lõpetajatest plaanib tulevikus minna edasi õppima välisülikooli, et avastada uusi teadmisi ja laiendada oma silmaringi rahvusvahelisel tasandil. Teine lõpetaja otsustas jätkata õpinguid kolledži magistriõppes, kus teda ootavad ees põnevad võimalused ja suur tulevik.

Valmistu saama homseks tippinseneriks infotehnoloogia, masinaehituse ja energiatehnoloogia valdkonnas!

Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise õppekava on loodud selleks, et koolitada uue põlvkonna spetsialiste, kes suudavad kaasaegseid tehnoloogiaid oskuslikult kasutades tõhustada tootmisprotsesse. Õppetöös keskendutakse mitmekülgsele projektipõhisele õppele, inspireerivatele õppekäikudele ning tihedale koostööle Eesti juhtivate tehnoloogiaettevõtetega. Praktika ja projektide kaudu arendatakse üliõpilaste erialaseid teadmisi, insenerlikku mõtlemist ja suurepäraseid meeskonnatöö oskusi.

Tulevikus vajavad kõik ärisektori juhid ja spetsialistid teadmisi, mis võimaldavad neil innovatiivselt rakendada infotehnoloogiat ettevõtte eesmärkide saavutamiseks. Arukate süsteemide ja rakendusinfotehnoloogia rakenduskõrghariduse ning äriinfotehnoloogia magistriõppe lõpetajad omavad põhjalikke teadmisi majandusest ja infotehnoloogiast, mis võimaldavad neil analüüsida, modelleerida, mõõta, optimeerida ja digiteerida ettevõtte äriprotsesse. Lisaks suudavad nad pakkuda uuenduslikke infotehnoloogilisi lahendusi ning on võimelised kavandama, planeerima ja juhtima infosüsteemide arendusprojekte. Nendel ambitsioonikatel inseneridel on potentsiaal areneda ettevõtte IT-valdkonna juhtivtippudeks.

Just nende õppekavade lõpetajad astuvad sammu edasi oma karjääris ning saavad osaks tipptasemel inseneride ja infotehnoloogia spetsialistide kogukonnast.

Virumaa kolledž − sinu tee tulevikku!

Ida-Virumaa on Eestis Harjumaa järel teine oluline tööstuspiirkond, kus valdkonna spetsialistidel avanevad suurepärased võimalused nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Just siin viimastel päevadel toimunud sündmused on tõstnud piirkonna tähelepanu keskpunkti. Eile pandi Narvas pidulikult nurgakivi uuele magnetitehasele, mis loob üle kolmesaja viiekümne uue töökoha. Lisaks on lähiaastatel õiglase ülemineku fondi toel oodata veel mitmeid uusi suuremaid ja väiksemaid ettevõtteid, mis tõotavad luua veelgi rohkem töökohti. Ettevõtted keskenduvad uute tehnoloogiate juurutamisele, automatiseerimisele, plastide pürolüüsile, biopolümeeride tootmisele ja biorafineerimisele. Just sellised ettevõtted vajavad praegu ja tulevikus hädasti haritud tööjõudu.

Virumaa kolledž on võtnud südameasjaks õppekavade arendamise, et toetada piirkonna majanduse üleminekut uutele tööstusharudele. Kuigi inseneriõpingud võivad olla väljakutse, võib kindel olla, et Virumaa kolledž ei jäta ühtegi tudengit hätta. Kolledž hoolib oma õppuritest ja on valmis pakkuma vajalikku tuge ning juhendamist, et aidata saavutada iga õppuri haridus- ja karjäärieesmärgid.

Virumaa kolledži eesmärk on olla sillaks praktilise töömaailma ja akadeemilise õppe vahel. Seepärast oleme tihedas koostöös Eesti suurimate tehnoloogiaettevõtetega, et tagada õppekavade vastavus tööstuse vajadustele.

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles