Pea pooled Ida-Viru elanikud on rohepöörde poolt ja pooled vastu

Põhjarannik
Copy
Ivan Sergejevi sõnul on paljud kohalikud noored hakanud siduma oma tulevikku Ida-Virumaaga.
Ivan Sergejevi sõnul on paljud kohalikud noored hakanud siduma oma tulevikku Ida-Virumaaga. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

40 protsenti Ida-Virumaa elanikest on positiivselt meelestatud õiglase ülemineku suhtes, ent sama palju inimesi hindab seda negatiivseks.

Norstati läbi viidud sotsioloogilise uuringuga selgitati välja Ida-Viru elanike teadlikkust ja meelsust õiglase ülemineku protsessi ja fondi suhtes. Vastustest selgus, et üleminekust on teadlik või mingil määral teadlik valdav osa Ida-Virumaa elanikkonnast − 71%. Piirkonniti oli teadlikkus kõige parem Kohtla-Järvel ja Narvas, teatas rahandusministeerium.

Väga positiivseks või pigem positiivseks hindab õiglase ülemineku mõju Ida-Virumaa piirkonnale ja selle majandusele 40% küsitletuist ning umbes sama palju on vastupidisel arvamusel ehk hindab mõju pigem negatiivseks. Vanuserühmiti on kõige optimistlikumad aga just 18-24aastased idavirulased: 72% neist näevad õiglase ülemineku mõju piirkonnale ja majandusele väga või pigem positiivsena. Kõige kriitilisemad on idavirulased vanuses 35-44 eluaastat: vaid 26% neist tajuvad mõju positiivsena. Piirkonniti tajutakse mõju positiivsena enim maakohtades ning vähem linnades.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles