Punategelaste nimedega Narva tänavaid Eesti Vabariigi sünnipäevaks ümber ei nimetata

2018. aasta novembris andis president Kersti Kaljulaid ERRi Narva korrespondendile Jüri Nikolajevile üle kaks tänavasilti "Kivilinna" ja "Soldina".

FOTO: Presidendi kantselei

Narva linnavolikogu ei kiirusta kommunistidest punamõrtsukate − Albert-August Tiimanni ja Ants Daumani nime kandvate tänavate ümbernimetamise otsust tegema. Nende nimede sobimatusele on viidanud ka presidendi kantselei ning seaduski nõuab kommunistlikust pärandist lahtiütlemist, ent osa kohalikke elanikke on tänavate ümbernimetamise vastu.

Narva linnasekretär Ants Liimets kinnitas Põhjarannikule, et detsembris linnavalitsuse ettevalmistatud tänavanimede ümbernimetamise otsuse eelnõu edastati toona kohe ka linnavolikogule. Tõsi küll, mitte kusagil ei ole kirjas tähtaega, mis ajaks peavad saadikud linnavalitsusest saadud eelnõu läbi vaatama.

Narva linnavolikogu järgmine istung on kavas 21. veebruaril. Avaldatud päevakorrapunktide seas tänavanimede muutmise küsimust aga ei ole, ehkki nende kahe Eestile sobimatu tänavanime probleemi on regulaarset arutatud juba 2002. aastast peale.

Narva linnavolikogu esimees Irina Janovitš ütles, et nimetatud eelnõu on praegu töös ning seda arutatakse saadikukomisjonides.

"Mõnest komisjonist on see juba läbi käinud ning seal olid mõningased soovitused ettekande teinud peaarhitektile. Lõpptulemusena saadetakse see eelnõu ühes teiste komisjonide soovitustega linnamajanduskomisjonile," teatas Janovitš tähtaegu nimetamata.

Pikaleveninud lugu

Nagu Põhjarannik juba varem kirjutanud on, osutas kahele kommunaari nime kandvale tänavale 2018. aasta kevadel ka presidendi kantselei. Maikuus koostaski linnavalitsus asjakohase otsuse eelnõu, ent saadikuteni arutamiseks see ei jõudnud. Septembris tehti uus katse, kuid projektist leiti vigu ning linnavalitsus kutsus selle ise tagasi.

Detsembriks valmistas linnavalitsus ette uue eelnõu. Selle kohaselt tahetakse Albert-August Tiimanni tänav nimetada taas Soldina tänavaks − sellist nime kandis see 1974. aastani −, Ants Daumani tänav aga Kivilinna tänavaks. 

Selgitusena viitas linnavalitsus kohanimeseadusele, mille kohaselt ei või kohanimi olla sobimatu Eesti aja- ja kultuurilooga.

Teie pole neid nimesid pannud ja pole teie asi ka neid muutma hakata.

Niina Lugovskaja

Sellesama eelnõuga tehakse ettepanek nimetada Soldina tee ümber Suur-Soldina teeks, et pärast Albert-August Tiimanni tänava ümbernimetamist segadust ei tekiks.

Neid nimesid toetas mullu oktoobris ka Narva linnavalitsuse nimekomisjon. 

Põhjarannik juhtis juba 2002. aastal avalikkuse tähelepanu sellele, et Narvas kannavad endiselt paljud tänavad Eesti Vabariigi vastu võidelnud ja süütute inimeste mõrvadega seotud punarevolutsionääride nimesid. Sellest said innustust ka ühiskondlike liikumiste ja organisatsioonide esindajad, kes esitasid üleskutsed enamlaste nimesid kandvate tänavate nimede muutmiseks, ent Narva volikogu liikmed ei söandanud toona oma valijate ajaloomälu häirima hakata. Kohalikele poliitikuile ei lisanud otsusekindlust ka 2003. aasta mais Narvas käinud siseministeeriumi juures tegutseva kohanimenõukogu liikmed − nemadki soovitasid linnavõimudel anda 1918.-1919. aastal terroriga tegelnud enamlaste nimesid kandvatele tänavatele uued nimed. 

Ümbernimetamise vastu

Eelnõu ettevalmistamise ajal tutvusid linnavalitsuse liikmed vähemalt kolme e-kirjaga, mille olid saatnud nende tänavate ümbernimetamise vastu olevad eeldatavasti narvalased. Üks anonüümne isik kirjutas nimekomisjonile nõnda: "Olen kategooriliselt nende ümbernimetamise vastu, sest oma ajalugu ei ole vaja muuta, seda raha aga on vaja sotsiaalprojektide tarvis."

"Mina olen Tiimanni ja Daumani tänava ümbernimetamise vastu. Otsus need tänavad ümber nimetada on läbimõtlemata ning nõuab rahalisi ja muid kulutusi. Milleks seda üldse vaja on? Linnal pole vajalikumatekski asjadeks raha, tänavate ümbernimetamiseks aga leitakse seda hämmastaval kombel küll!" teatas oma e-kirjas Sergei Moissejevi nimeline isik. 

Ühelt Venemaa populaarselt meiliserverilt tuli umbes samasisuline kiri, mille autor on Niina Lugovskaja: "Ma olen vastu ning teen ettepaneku neid tänavaid ümber mitte nimetada. Teie pole neid nimesid pannud ja pole teie asi ka neid muutma hakata. Ehitage uusi tänavaid ja pange neile, mis nimesid tahate. Kui teil midagi muud teha pole, siis küsige maksumaksjailt, mida selle raha eest parem linna heaks ära teha saaks."

Kolme tänava ümbernimetamisega kaasnevaid kulutusi pole Narva veel arutanud ega kokku arvutanud.

Tagasi üles