Lüganuse volikogu põrgatas paekarjääri rajamise kohtule tagasi

Karjääri mõjuala külade elanikud tuletasid volikogu istungile saabuvatele saadikutele plakatitega meelde, kui oluline on nende tehtav otsus.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Lüganuse ja Matka küla piirkonda paekarjääri rajamist võimaldava valla ja arendaja vahelise koostöölepingu projekt sai Lüganuse vallavolikogus võrdselt poolt- ja vastuhääli ning jäi kinnitamata; edasi tegeleb asjaga kohus.

Tellijale

Eelmise aasta juunis ei nõustunud Lüganuse vallavolikogu Murru paekarjääri kaevandamisloa andmisega, viidates info vähesusele ja kohaliku kogukonna vastuseisule.

Karjääri arendaja OÜ Kaltsiumkarbonaat vaidlustas volikogu otsuse kohtus; kohus andis vallale ja arendajale hakatuseks võimaluse kohtuväliselt kokkuleppele jõuda.

Tagasi üles