50 Kohtla-Järve ühistut asus prügihinna vastu lahingusse

Eelmisel aastal alustas peamiselt Ida-Virumaal tegutsev OÜ Ekovir hinnarallit mitmes siinses omavalitsuses, taotledes jäätmeteveo hinna suurt tõusu.PEETER LILLEVÄLI FOTO: Põhjarannik

Poolsada Kohtla-Järve korteriühistut esitas linnavalitsusele vaide, kus leitakse, et järsk prügiveo hinna tõus ei lähtu linnaelanike heaolust ning linnavalitsuse otsus nõustuda sellega on jäätmevedaja põhjendamatu nuumamine. 

11. septembril rahuldas Kohtla-Järve linnavalitsus jäätmevedaja OÜ Ekovir hinnatõusu taotluse, mis tähendab, et alates 1. novembrist kerkib prügiveo hind linnas 82,1 protsenti. Vedaja põhjendas seda asjaoluga, et AS Uikala Prügila on tema jaoks tõstnud hinda 100 protsenti, samal ajal kui varem kehtis Ekovirile konkurentidega võrreldes oluliselt soodsam hind.

Linn peab tõusu soodsaks

Linnavalitsus peab seda hinda põhjendatuks, sest uue hanke korral tuleks linnajuhtide arvates hind veelgi soolasem.

"Vaatasime prügiveo hindu teistes omavalitsustes ja leidsime, et kui me hinnatõusuga ei nõustu ja Ekovir loobub Kohtla-Järvel teenuse osutamisest, tuleb meil korraldada uus hange, mis tooks kindlasti oluliselt kallimad hinnad," rääkis linnapea Ljudmila Jantšenko Põhjarannikule septembris ja lisas: "Kui me Ekoviri taotlusega nõustume, jäävad hinnad ikkagi madalamaks kui teistes omavalitsustes."

Sellega aga ei soostu 50 linna korteriühistut, kes enda huvide eest seismiseks koondasid oma seisukoha vaidesse, mis selle nädala neljapäeval linnavalitsusele esitati. Jurist Jaanek Pahka, kelle ühistud end esindama volitasid, kirjutab vaides, et Kohtla-Järve linnavalitsus ei ole põhjendanud, mille pinnalt on tuvastatud objektiivne asjaolu, mis on kaasa toonud hankelepingu muutmise väidetava vajaduse.

Ei ole elanike huvides

Vaides viidatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele, mis ütleb, et omavalitsus peab oma tegevuses lähtuma elanike õigustatud vajadustest ja huvidest, ent ükski hinnatõus ei saa olla elanike vajadus ega huvi. Samas leitakse, et linn oleks pidanud hanke korraldamisel ette nägema praeguse olukorra võimalikku tekkimist.

"Seega pidi hoolas hankija arvestama ka iseseisvalt asjaoluga, mis saab tulevikus olukorras, kus edukal pakkujal tuleb hakata hankelepingu kehtivuse perioodil tegutsema tegelike turutingimuste alusel. See olukord ongi realiseerunud ning Kohtla-Järve linnavalitsus ei saa väita, justkui tegemist on üllatusliku või objektiivse asjaoluga, mida ei saanud hoolsuskohustust rakendades ette näha. Hoolas hankija oleks pidanud välja selgitama, kas kokkulepitud hinnaga teenust on pakkujal võimalik osutada terve hankelepingu kehtivuse perioodil, ning vastavalt vajadusele reguleerima asjakohased õiguskaitsevahendid hankelepingus või hindama kõiki esitatud pakkumusi perspektiivis, kas vahepeal võib teenuse osutaja esitada taotluse hankelepingu muutmiseks," kirjutab Pahka.

Ühistute arvates oleks hoolas hankija pidanud lepingut sõlmides välistama võimaluse, et pakkuja ehk Ekoviri enda hooletusest realiseeruv äririsk jääb lõpuks jäätmevaldajate kanda.

Samuti leiavad vaidlustajad, et linnavalitsus on jätnud tegemata põhjaliku analüüsi, millest nähtuks, et hankelepingu muutmine oli otstarbekam kui uue hanke väljakuulutamine.

"Olukorras, kus ikkagi on võimalik pärast hankemenetlust hankelepingut kergel käel pakkuja kasuks (oluliselt) muuta, muudab sellele eelneva hankemenetluse sisuliselt mõttetuks. Käesoleval juhul on selgelt muudetud majanduslikku tasakaalu hankelepingu täitja kasuks viisil, kus osaühingule Ekovir ei ole lisandunud uusi kohustusi (mis ehk õigustaksid sisuliselt hankelepingu olulist hinnatõusu). Selline käitumine pakkuja ja hankija poolt viitab üheselt sellele, et soovitakse devalveerida hankemenetlust," leiavad vaide esitajad.

Tahavad uut hanget

Ühistud leiavad, et selle asemel, et jäätmevedaja taotlusega nõustuda, oleks linn pidanud kaaluma uue hanke korraldamist, kuna praegune hinnatõus on lepingu oluline muutmine, mis ei ole kooskõlas riigihangete seaduses tooduga.  Uue hanke eesmärk polegi vaide esitajate kinnitusel säilitada senine hind, vaid vältida hinnatõusu niisuguses ulatuses nagu praegu. Vaides tuuakse põhjenduseks, et jäätmeveoteenuse hind ei kujune pelgalt ladestamistasudest, vaid ka tööjõu- ja transpordikulust.

"Uus hankemenetlus annabki võimaluse välja selgitada, milliste hindadega on võimalik kõigil turul tegutsevatel teenusepakkujatel teenust osutada, kui aktsiaselts Uikala Prügila kehtestab hinnakirja võrdselt kõigile pakkujatele," leiavad ühistud.

Lõppkokkuvõttes taotlevad ühistud linnavalitsuse hinnatõusuga soostuva korralduse tühistamist ning esialgse õiguskaitse abinõuna selle kehtivuse peatamist.

Ekovir alustas omavalitsustelt jõuliselt hinnatõusu taotlemist üle-eelmisel aastal, kui Uikala prügila neile aastaid kehtinud soodushinnale lõpu tegi.

Jõhvis sooviti hinda tõsta 75,9% (pärast pikki vaidlusi saavutati oma tahtmine, küll kahes jaos tõstmisega); Kohtla vallas küsiti 40protsendilist hinnatõusu (saadi 10%) ja Toilas koguni 99,1protsendilist (saadi 45% + lepingu pikendamine aasta võrra).

Kohtla-Järve jäi järjekorras viimaseks, sest seal võideti hange kõige hiljem.

Praeguseks on Jõhvis ja Toilas (Toila piirkonnas) toimunud uued prügiveohanked ning mõlemas kohas on need võitnud AS Ragn Sells, mis Jõhvis juba veab ning Toilas alustab vedu detsembrist.

Segaolmejäätmekonteinerite tühjendamise hinnad Ida-Virumaal (eurodes)

Piirkond/konteineri maht                140 l       800 l         2500 l         4500 l

Kohtla-Järve, praegu                          0.41         2.34           7.30            13.14

Kohtla-Järve, alates 01.11                 0.74         4.26         13.30            23.94

Narva                                                      1.42          9.24        18.00            19.80

Kohtla ja Kohtla-Nõmme                   1.92         10.94       34.20            61.56

Toila                                                        1.12           6.41        20.01           36.02

Kiviõli                                                      0.43          2.45          7.65            13.77

(www.ekovir.ee)

Jõhvi                                                        1.27           7.26          22.68          40.82

(www.ragnsells.ee)
Tagasi üles
Back