Ossipenko firmade kohtuasjas menetlus ilmselt lõpetatakse

Maksupettuses süüdistatud Uikala Prügila ühendati kriminaalmenetluse ajal teise ettevõttega ning likvideeriti, mistõttu tuleb ka kriminaalmenetlus tema suhtes lõpetada. MATTI KÄMÄRÄ FOTO: Põhjarannik

Tõenäoliselt lõpetatakse ettevõtja ja poliitiku Nikolai Ossipenko äriimpeeriumi kuuluva kolme ettevõtte puhul kohtumenetlus maksukuriteo asjus, kuna neid firmasid pole endisel kujul enam olemas, ning ka neli süüdistuse saanud füüsilist isikut pääsevad ilmselt oportuniteedi ehk kriminaalmenetluse lõpetamisega süü väiksuse tõttu. 

Põhjarannik kirjutas tänavu juunis, et prokuratuur saatis väidetava maksupettuse asjus kohtu alla kolm Ossipenkode perekonna ärimaailma kuuluvat firmat − N&V, Uikala Prügila ja Ekovir − ning neli nende ettevõtete endist juhti. Nikolai Ossipenkot ennast prokuratuur ei süüdistanud.

Süüdistus maksupettustes

Prokuratuuri teatel tuvastati kohtueelse menetluse käigus, et firmade AS Uikala Prügila, OÜ Adelan Prügiveod, OÜ Ekovir ja OÜ N&V (mille endine ärinimi oli osaühing I.V.P. Teed) juhid esitasid maksukohustuse vähendamise eesmärgil maksuametile tahtlikult valeandmeid.  Süüdistuses käsitletavad episoodid toimusid 2014. aasta jaanuarist detsembrini. Riigile tekitatud kahju ulatus prokuratuuri andmetel üle poole miljoni euro.

Adelan Prügivedusid vastutusele võtta ei saanud juba menetluse alguses, sest ettevõte lõpetas tegevuse ja kustutati äriregistrist 2014. aasta suvel. Seejärel kustutati äriregistrist ka osaühing N&V,  misjärel registrisse ilmus sama nime, kuid teise registrinumbriga OÜ N&V. See tähendab, et prokuratuuri poolt maksupettuses süüdistatavat juriidilist isikut polnud enam olemas. Tänavu sügisel kustutati äriregistrist ka Uikala Prügila ning OÜ Ekovir. Need ettevõtted ühendati uue juriidilise isikuga, mille nimeks sai OÜ Ekovir. Nime sarnasusele vaatamata on tegemist hoopis teise ettevõttega, kuna registrinumber on erinev ja kuulub Ossipenko varasemale ettevõttele, mille nimi nüüd ära muudeti.

"Meil ei ole õigusvõimelisi isikuid," kommenteeris prokurör Rita Hlebnikova menetluse peatset lõpetamist juriidiliste isikute puhul. Prokuröri sõnul on N&V juba kogu kahju riigile hüvitanud, teised kustutatud firmade õigusjärglased hüvitavad praegu maksegraafiku alusel. "Me ei saa öelda, et nad ei ole süüdi. Maksuamet poleks võimaldanud neil end äriregistrist kustutada või muul viisil reorganiseerida, kui neil oleksid jäänud üles võlad riigi ees. Maksegraafikud on koostatud, täna hommikul kontrollisin, kõik toimib," sõnas Hlebnikova.

Küsimusele, kas seadusandluses on mingid suured vajakajäämised, arvestades, kui lihtne on kriminaalmenetluse alla sattunud ettevõtteid tule alt välja tuua, samal ajal kui kriminaalasja menetlemiseks on riik teinud märkimisväärseid kulusid, vastas Hlebnikova, et tema pole pädev seda kommenteerima. "Kindlasti on oluline märkida, et süüdistatavad asusid kahju hüvitama, selle alla kuuluvad ka intressid. Pole mingit põhjust jätkata menetlust, et tekitada riigile uusi kulusid," sõnas ta.

Neli kohtualust pääsevad, kuid peavad maksma

Reedel toimus Viru maakohtus selle kriminaalasja eelistung, mis tänavu sügisel juba korra edasi lükati. Enne istungi algust pidasid prokurör Rita Hlebnikova ning kaitsjad Küllike Namm ja Erkki Leetsar omavahel kõnelusi, mille käigus lepiti ilmselt kokku, et kohtu all oleva nelja füüsilise isiku suhtes lõpetatakse menetlus, kuna nende süü pole suur ja nende suhtes puudub avalik menetlushuvi.

See kokkulepe puudutab ASi Uikala Prügila endisi juhatuse liikmeid Leonid Hokkoneni ja Vladimir Tužilkinit, osaühingu Ekovir endist juhatuse liiget Stanislav Matišinetsit ja osaühingu N&V endist juhatuse liiget Janek Stankevitšit. Neid kõiki süüdistatakse teadvalt valeandmete esitamises. Oportuniteediga kriminaalasja lõpetamine tähendab siiski, et süüdistatavatele pannakse kohustus tasuda riigile mingi summa, mille miinimummäär on 250 eurot. Prokuratuur peab aga nõutavate summade kohta oma ettepaneku tegema. Prokuratuur leiab, et kõigi nelja endise firmajuhi suhtes on võimalik kohaldada oportuniteeti, kuna riigile tekitatud kahju on hüvitatud või hüvitamisel ning kannatanu huvid on prokuröri sõnul esmatähtsad.

N&V on korra kohtu alt pääsenud

Prokuratuur saatis Nikolai Ossipenko ja tema firma N&V, mis tollal oli veel aktsiaselts, kohtu alla 2013. aastal Kohtla-Järve linnajuhtide Jevgeni Solovjovi ja Jüri Kollo korruptsioonikuritegude tõttu.

Kohtus leidis tõendamist, et N&V teenis korruptiivsete tegudega üle miljoni euro kuritegelikku tulu, ent Ossipenko pääses kohtumõistmisest tervisliku seisundi, AS N&V aga likvideerimise tõttu. Nüüd osutab kommunaalteenuseid ja parandab teid avaliku sektori tellimusel Ossipenko firma OÜ N&V. Riik hüvitas likvideeritud ASi N&V advokaadikulud rohkem kui 21 000 euro ulatuses.
Tagasi üles
Back