Jõhvi ei suuda kuidagi aukodanikku valida

Jõhvi volikogus on tänavu nurjumas teine katse valida aukodanikku.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Aasta alguses läks Jõhvi aukodaniku valimine vett vedama, kuna enne vabariigi aastapäeva ei jõudnud volikogu sellekohast otsust teha. Paraku jääb aukodaniku tiitel välja andmata ka 18. mail toimuval Jõhvi päeval, ehkki seda veebruaris plaaniti. 

Jõhvi on varasematel aastatel traditsiooniliselt aukodaniku välja valinud aasta algul, et see tiitel pidulikult üle anda vabariigi aastapäeva vastuvõtul. Tänavu lükati aukodaniku valimine ja tiitli üleandmine edasi põhjusel, et veebruarikuine volikogu istung lükati nädal aega plaanitust edasi, kuna volikogu esimees Eduard East viibis eemal. Seetõttu ei jõudnud volikogu enne vabariigi aastapäeva aukodanikku valida ning seda kavatseti teha hiljem. 

Lükati edasi 

Toona ütles volikogu esimees Eduard East, et aukodaniku võib välja kuulutada kolmel puhul: iseseisvuspäeval, vallapäeval, mis on 18. mail, ja ka aukodaniku juubeli puhul. "Kõige loogilisem neist kolmest on see vallapäev."  

Kuigi aukodanike kandidaate ootas vald juba veebruarikuust, selgub nüüd, et ka vallapäeval, 18. mail seda tiitlit üle ei anta, ehkki volikogu istung, kus võiks aukodaniku ära valida, toimub 16. mail.

Jõhvi aukodanikud  

1998 − Jõhvit sõjaeelse Eesti Vabariigi ajal juhtinud Harald Rooks

2002 − Eesti Põlevkivi kauaaegne juht Väino Viilup

2003 − tantsuõpetaja Helju Tori

2004 − muusikapedagoog Endla Jaanus

2007 − rahvusvähemuste liikumise edendaja ja kunstipedagoog Margarita Ostroumova

2008 − kauaaegne sotsiaaltöötaja Gale Popova ja ajaloouurija Lembit Kiisma (postuumselt)

2009 − teatrimees Eugen Vaher

2010 − kauaaegne volikogu liige Viktor Nikolai

2011 − endine volikogu liige ning poksija Priidik Kippar

2012 − Jõhvi Mihkli koguduse õpetaja Peeter Kaldur

2013 − kauaaegne Jõhvi linnapea Aavo Keerme ning teeneline kaevur ja aktiivne ühiskonnategelane Endel Paap

2015 − Jõhvi linna ja valla omavalitsustegelane Vallo Reimaa

2016 − Jõhvi hariduselu edendaja ja kultuuritöö eestvedaja Sirje Koitmets

2018 − mitmekülgne kultuuritegelane, huvijuht, pedagoog ja tantsujuht Voldemar Berelkovski 

Põhjaranniku andmetel on aukodaniku tiitlile esitatud tänavu viis kandidaati. "Oleme neid kandidatuure arutanud ning jäimegi neid arutama," ütles East. Tema sõnul ei jõudnud koalitsioon nende arutelude käigus kellegi väljavalimiseni ja sinnapaika see jäi. "Kuna keegi seda küsimust ei tõstatanud, siis ongi see praegu arutamise seisus. Eks vaatame, mis saab," rääkis East, lisades, et võib-olla antakse tiitel üle mõnel muul olulisel tähtpäeval aasta jooksul. "Aga varemgi on olnud, et aukodanikku mõnel aastal ei valitagi. Võib-olla ikka jääme selle iseseisvuspäeva traditsiooni juurde."

Küll aga kavatseb vald vallapäeval, 18. mail tunnustada esimest korda kolme tublit jõhvilast raemedaliga. "Jõhvi päev võikski olla rohkem raemedali andmise suunitlusega," sõnas East.

Kui aukodaniku tiitli saaja otsustab volikogu, siis raemedali andmise otsustab vallavalitsus, kes peaks medali saajate kohta otsuse langetama teisipäeval, 14. mail. 

Esitati Aleksius II 

Aukodaniku valimata jätmise üle avaldas pahameelt kohalik aktivist Vlad Naumov, kes oma kirjas tuletas meelde, et mitu asutust, organisatsiooni ja eraisikut on saatnud oma arvamuse kandidaatide kohta ning veebruaris lubati, et aukodaniku tiitel antakse välja maikuus. 

Naumov esitas omalt poolt kandidaadiks endise Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Aleksius II (Aleksei Ridiger, 1929-2008), kes aastatel 1950-1957 tegutses Jõhvi õigeusu kiriku juhina ning kes on üks kord juba postuumselt sellele tiitlile esitatud. Teise tiitli oleks plaani kohaselt pidanud saama keegi elus olevatest inimestest, kes Jõhvi jaoks palju teinud. 

Naumov viitas toimetusele saadetud kirjas veebruaris vallavalitsuses toimunud erinevate usulahkude esindajate ümarlauale, kus kiideti Aleksiuse kandidatuur heaks. 

Volikogus opositsiooni esindav Niina Neglason ütles, et temale on aukodaniku küsimusega venitamine arusaamatu. "Ma tahan volikogu istungil selle teema üles tõsta. Algul lubati, et tiitel antakse üle vallapäeval, nüüd on kolm kuud möödas ja midagi pole kuulda. Volikogu esimees võiks vähemalt tulla ja öelda, miks pole suudetud aukodaniku valimist korraldada," sõnas ta. 

Jõhvis jäi aukodanik viimati valimata 2017. aastal, kui Nikolai Ossipenko nimekirja poolt esitatud ärimees Vjatšeslav Šlõk, kes kuulus võimukoalitsiooni, ei saanud selleks vajalikku hulka hääli.  

Tagasi üles