Elektrijaamade naabrusesse rajatav köögiviljakasvatus sai stardiraha

Auvere elektrijaama lähedusse kavandatakse agroparki, kus saaks ära kasutada nii jääksoojust kui ka nüüdisaegseid ringmajanduse lahendusi.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Auvere agropark, mis võimaldab kasutada elektrijaama jääksoojust taime-, linnu- ja kalakasvatuseks, saab riigilt toetust esimesteks sammudeks, mis on vajalikud mitu miljonit eurot maksva projekti elluviimiseks.

Tellijale

Auvere agropargi rajamisega tegeleb sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus. Sihtasutuse juht Teet Kuusmik märkis, et rajatav agropark oleks sobilik energiamahukaks köögivilja- ja kanakasvatuseks ning vesiviljeluseks. Piirkonnas saab kasutada elektri otseühendust (ilma ülekandetasudeta), jääksoojust ning elektri tootmise käigus tekkivat süsihappegaasi.

Üks neljast ühistegevusest  

Tagasi üles