Pargi keskuse arendaja süüdistab vallavalitsust valetamises

Nii lõigati 29. novembril Pargi keskuse avamisel pidulikult lint läbi. Enne seda peetud kõnes rõhutas Jõhvi volikogu esimees Eduard East (vasakul) finantssektori, ettevõtjate ja omavalitsuse koostöö olulisust. "Loomulikult ei ole lihtne nii palju huvisid kokku panna," sõnas ta. Ilmselt enamik kuulajaid ei teadnud sellel hetkel, et Jõhvi vald pole õigeks ajaks keskusele kasutusluba väljastanud. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Jõhvi Pargi keskuse arendaja süüdistab vallavalitsust keskusele kasutusloa väljastamata jätmise tõttu valetamises ning haldussuutmatuses. 

3. detsembri Põhjarannik kirjutas, et Jõhvi vallavalitsus pole siiani väljastanud kasutusluba kaubanduskeskusele, mis avati 29. novembril, ehkki kasutusloa taotluse esitas ehituse peatöövõtja OÜ Vilkon Ehitus 30. oktoobril. Ehitusseaduse kohaselt tuleb kasutusluba väljastada 30 päeva jooksul alates taotluse esitamise päevast. 

Advokaadibüroo sekkub 

"OÜ Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus märgib, et eelviidatud kasutusloa taotluse menetlemisel on OÜ Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus poolt vastatud kõikidele esitatud küsimustele ja kõrvaldatud ka kõik võimalikud takistused (sh nii õigusaktidel põhinevad kui ka pädeva isiku poolt omaalgatuslikult esile toodud) kasutusloa väljastamiseks," kirjutas vallavalitsusele arendaja volitatud esindaja, advokaadibüroo JeweLex vandeadvokaat Hillar Villers.   

Advokaat märgib, et üllatuslikult on Jõhvi vald  28. novembril edastanud ehitisregistrisse teate kasutusloa väljaandmise tähtaja pikendamise kohta kuni 10. detsembrini ning põhjustena on toodud asjaolu, justkui poleks taotlus kooskõlastatud päästeameti ja maa-ameti poolt ning taotluses esineksid puudused, mistõttu taotlus saadeti tagasi ning 28. novembril esitati uus taotlus. 

"Märgime, et sellised faktiväited on väärad, kuna kasutusloa taotlust ei ole pädeva isiku poolt /.../ jäetud läbi vaatamata ega ka tagastatud. Samuti ei ole OÜ Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus esitanud 28.11.2019 uut kasutusloa taotlust. Juhul, kui oleks esitatud uus kasutusloa taotlus, siis oleks menetlus pidanud olema lõpetatud ja tulnuks alustada uus menetlus," seisab arendaja esindaja kirjas vallavalitsusele. Ta lisab, et vallale on puuduseks peetud päästeameti kooskõlastus esitatud 22. ja maa-ameti kooskõlastus 25. novembril. "Seega ei saa mitte mingil juhul 28.11.2019 edastatud kasutusloa väljaandmise taotluse tähtaja pikendamisel tugineda eelnimetatud kooskõlastuste puudumisele." 

Kirjas nenditakse, et Jõhvi valla esindaja teatas 28. novembri õhtul peatöövõtjale telefonitsi, et takistusi kasutusloa väljastamiseks ei esine, kuid seda ei jõuta vormistada. 

Süüdistus haldussuutmatuses 

Järelepärimises tõdetakse, et Jõhvi vald ei ole kasutusloa taotlust menetlenud seaduses sätestatud korras ning puudub ka igasugune alus tähtaega pikendada. 

Pingutame.

Max Kaur

"Tulenevalt eeltoodust palume võimalikult kiiresti teatada, millistel objektiivsetel põhjusel ei ole kasutusluba väljastatud ehitusseaduses sätestatud tähtaja jooksul. Eelduslikult on tegemist haldussuutmatusega, millisega ei saa aga kuidagi õigustada /.../ tähtaja ületamist," teatas Pargi keskuse esindaja vallavalitsusele. 

Vallavanem Max Kaur vastas Põhjaranniku päringule kasutusloa mitteväljastamise põhjuse kohta nii: "Kasutusluba on meil menetluses, me palume natuke aega. Aga see otseselt ei takista keskuse tegevust. Tahame panna täpselt paika kõik asjaolud, mis on seotud nii Apollo kino avamisega kui ka spordiobjektidega. See on formaalsus."  

Küll aga on vallavalitsus otsustanud tellida advokaadibüroolt juriidilise ekspertiisi enda osaluse kohta OÜs Jõhvi Pargi Arendus. "See küsimus on vallavalitsuse pideva monitoorimise all, kuna vald on Pargi keskuse osanik," lausus vallavanem Max Kaur. Valla osalus Pargi keskuses on 5 protsenti. 

Teisipäeval oli vallavalitsuse istung ning Põhjaranniku lisapäringule kasutusloa väljastamise kohta vastas Kaur: "Pingutame." 

Pargi keskuse rajamist juhtinud Allan Mänd on Jõhvi volikogu liige. Kui enne oli ta koalitsioonis, siis nüüd kuulub opositsiooni ridadesse. 

Tagasi üles
Back