Narva loodab kultuuripealinna taotluse koostamisel kohalikele

Kohalikke elanikke, eriti noori, kaasati Narvas aktiivselt töösse Euroopa 2024. aasta kultuuripealinna tiitli nimel möödunud suvel. Noored vabatahtlikud olid ametis kirevas infotelgis, kus korraldati muu hulgas teemakohane rahvaküsitlus. Alates sügisest aga on linnaelanike aktiivsus vaibunud ning edasine töö käib peamiselt linnaametnike kabinettides.

FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Pärast seda, kui Narva volikogu esimees Irina Janovitš laupäevases Põhjarannikus OÜd Shiftworks väljapressimises süüdistas, teatas firma, et loobub Narvale Euroopa 2024. aasta kultuuripealinna lõpptaotluse koostamisest. Asjaga tegelemast keeldus ka nende partner OÜ Creativity Lab. Aasta tagasi ilusa alguse saanud ettevõtmise edasine areng ja Narva edukas etteaste Euroopa konkursikomisjoni ees on nüüdsest suure küsimärgi all.

OÜ Shiftworks juhatuse liige Helen Sildna teatas 9. veebruaril, et nende firma loobub Narva kultuuripealinna taotluse kallal töötamast. "Ühe asja sooviks selgeks teha: volikogu kärpis detsembris ettevalmistustööde eelarvet kolmekordselt − kuulamata linnavalitsuse selgitusi, põhjendusi, keeldudes kohtumast. Hange kuulutati välja kärbitud summale. Esitasime detailse pakkumuse, tuues selgelt välja lisaeelarve, kirjeldades tegevusi, mida hankes isegi nõutud ei olnud − kuigi Euroopa Komisjoni nõuetes on (lõpp-projekti hindaja on ju Euroopa hindamiskomisjon, mitte Narva volikogu). Pärast seda üht ja sama hankepakkumist ei ole mingeid lisanõudeid esitanud, kõik on sealsamas dokumendis selgelt ja detailselt kirjas, igaks juhuks nii eesti kui ka vene keeles," selgitas Sildna oma Facebooki lehel.

"Olukorras, kus volikogu esimees nimetab meid väljapressijateks, ei ole võimalik edasi töötada," lisas ta.

Volikogu loodab narvalastele

Narva linnavolikogu fraktsiooni Kodulinn Narva esimees Aleksei Voronov ütles eile Põhjarannikule antud kommentaaris, et nad on "firma reeturlikkuse" üle juba arutlenud.

Voronov kinnitas, et OÜ Shiftworks loobumisest hoolimata osaleb Narva Euroopa kultuuripealinna konkursil ikka. Tema arvates võivad asjakohase taotluse suve lõpuks valmis teha kohalikud inimesed.

"Kui Narvas ei leidu inimesi, kes sellega tegelda võiksid ja kogu kohalikku spetsiifikat tunneksid, siis pole Narva kui kultuuripealinn mitte krossigi väärt. Mingisugused hipsterid võivad selle taotluse meile koostada, kuid see võib osutuda ebareaalseks või üldse mitte mingisuguseks," arvab Voronov.

Tema sõnul on kaalumisel kolm varianti: leida eelarvest rohkem raha ja korraldada uus konkurss, asutada taotluse koostamiseks munitsipaalne MTÜ või teha selle töö korraldamine ülesandeks Narva linnavalitsuse kultuuriosakonnale. Viimase variandi kasuks on Voronovi sõnutsi otsustanud ka Tartu linn, mille kokkupandud töörühmas osalevad ka munitsipaalametnikud.

"Me töötame Euroopa kultuuripealinna konkursil osalemiseks edasi ning pingutame selle nimel maksimaalselt, sest see on meie strateegiline eesmärk," kinnitas Voronov.

Linnapea de facto kõrvaldatud

Narva linnavolikogu esimees Irina Janovitš ütles, et temal linnavalitsuse kultuuriosakonna ametnike korraldatud, kuid OÜ Shiftworks loobumisega päädinud kultuuripealinna taotluse koostaja leidmiseks korraldatud hanke suhtes pretensioone ei ole. Küll aga on neid Narva linnapeal Tarmo Tammistel. "Ma olen lausa marus," reageeris Janovitš möödunud nädala Põhjarannikus avaldatud linnapea sõnadele.

Tammiste märkis seal kriitiliselt, et volikogu ei rahasta kultuuripealinna taotluse koostamiseks tehtavat tööd piisavalt. "Me pole pärast jõule suhelda õieti saanudki," tunnistas linnapea, et Narvas käärib linnapea ja volikogu vahel konflikt. Ühtlasi lubas Tammiste toona alla kirjutada volikogule esitatud pöördumisele, milles nõuti muu hulgas "tagada piisavaid ressursse meie linna seni kõige ambitsioonikama rahvusvahelise projekti edukaks elluviimiseks".

Tarvis on raudseid närve.

Valeria Lavrova

Irina Janovitš teatas, et edasine arutelu ettevõtmise võimalike stsenaariumide üle toimub linnapea osaluseta. Ta on nõus sotsiaalmeedias kõlava kriitikaga, et kultuuripealinna taotluse koostamise protsess pole Narvas seni olnud piisavalt läbipaistev ning asjast huvitatud linlased pole seetõttu aru saanud, kuidas ja mis toimub, või on neile tundunud, et midagi ei toimugi.

"Meil oli linnavalitsuse moodustatud töörühm, mille esimees oli linnapea Tarmo Tammiste, nüüd aga peame asja arutama ja vaatama, mis edasi saab," sõnas Janovitš. "Kõige huvitavam on see, et juba on läbi Euroopa 2024. aasta kultuuripealinna taotluse esitamise esimene voor, muu hulgas eraldati raha ka reklaami tegemiseks, kuid ma ei näe praegu linnas mitte mingit reklaami: mul pole ei lipukest, voldikut ega kalendrit − mitte midagi!"

"Praegu on õhus väga palju emotsioone. Minu meelest tuleks emotsioonid ja närvilisus kõrvale heita, et peale jääks terve mõistus. (...) Ehk tasuks tähelepanu pöörata Tartule, kus asjaga on ametis viiest inimesest koosnev meeskond − ja need on linna inimesed, mitte mingi firma," märkis Janovitš.

Korraldaja: kohalikke on raske leida

Üks kodanikuliikumise MyNarva2024 liikmetest, linnavolikogule edastatud pöördumise koostanud narvalanna Valeria Lavrova avaldas Põhjarannikule antud kommentaaris suurt kahtlust, kas Ida-Virumaalt õnnestub leida kõrgel tasemel organisaatoreid − pealegi veel rahvusvahelise kogemusega −, kes oleksid valmis oma senised tegemised kõrvale jätma ja alustama tööd Narva kultuuripealinna taotluse kallal. Sääraseid spetsialiste ei suuda Lavrova sõnul regioonis leida teisedki organisatsioonid. "Kõik andekad inimesed on ära sõitnud − kes pealinna, kes välismaale."

"Need, kes end diivanitelt üles on ajanud, on niivõrd koormatud, kui üldse olla saab. See tähendaks, et nad peaksid praegusest kuni augustikuuni oma elus pausi tegema, teadmata seejuures, kas nad liiguvad selle projektiga edasi või mitte."

Lavrova, kes on ka ise aktiivne organisaator ja kommunikatsioonispetsialist, kaalus samuti võimalust Narva kultuuripealinna taotluse koostaja leidmiseks korraldatud hankest osa võtta. "Kuid mul puuduvad säärane kogemus ja ühtne meeskond, seepärast jätsin osalemata," sõnas ta.

Lavrova uuris, kuidas töötab kultuuripealinna taotluse koostamise kallal Tartu linn, ning sai teada, et seal on peale linnavalitsuse töötajate palgatud mitmest kohalikust inimesest koosnev meeskond − ning lisaks veel kallid rahvusvahelised eksperdid. Samasugune lähenemine on olnud ka teistes kultuuripealinnades. "Narva aga üritab leida mingit oma lähenemisviisi, et odavalt isetegevust teha," pole ta toimuvaga sugugi rahul.

Samas on Lavrova veendunud, et Narva võib veel jõuda tehtud vead parandada ja kultuuripealinna taotluse esitada.

"See saab küll olema väga keeruline, selleks on tarvis raudseid närve. Kuid oleks isegi ilus kirjutada põhitaotlusesse ehk nn Bid book'i, et me läbisime raske teekonna, võtsime kätest kinni, ületasime kõik raskused ja oleme väga tublid. Küsimus on vaid selles, kas meil kõigil jagub tarkust, efektiivsust, pädevust, vilumusi ja oskusi, et koostööd teha ning kokkuleppeid saavutada?" arutles Lavrova skeptiliselt. "Nüüd võib jõuda midagi suurt ära teha vaid tänu adrenaliinipuhangule, nii-öelda hirmust kaotada ja linn täielikku depressiooni viia."

Tagasi üles