RMK ei too Tallinnast Ida-Virumaale üle ühtegi töökohta
Lisatud Isamaa 2015. aasta valimislubadused

RMK on Ida-Virumaal korraldanud matku, perepäevi, näitusi ja muid üritusi, ent peakontorit ega ühtegi töökohta ta hoolimata Isamaa programmilisest lubadusest, Ida-Virumaale pealinnast üle ei too.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

RMK teatas, et viib 1. märtsiks Tallinnast maakondadesse 22 töökohta, Ida-Virumaale ükski neist ei tule hoolimata valituspartei Isamaa nelja aasta tagusest valimislubadusest. 

RMK teatel jaotuvad 22 töökohta seitsme maakonna vahel, neist enim läheb Lääne-Virumaale.

Möödunud aasta sügisel otsustas Vabariigi Valitsus muuta Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärust ning viia RMK peakontori Lääne-Virumaale Sagadisse. Selle otsusega sooviti Tallinnast välja viia 20 töökohta.

Läbirääkimistes töötajatega saavutati kokkulepped 19 täna Tallinnas töötava inimese töökoha asukoha muutmiseks. Lisaks loob RMK juurde veel kolm uut töökohta, mis asuvad Lääne-Virumaal, Tartu- ja Viljandimaal.

Uues peakontoris Sagadis leiavad endale töökoha siseauditi talituse ja õigusosakonna juhataja ning 2 IT-spetsialisti, ka juhatuse esimehe töökoht asub edaspidi Sagadis.

Kõik neli viimast aastat valitsusse kuuluv Isamaa (endise nimega IRL) lubas eelmiste riigikogu valimiste programmis tuua Ida-Virumaale pealinnast üle mitmete riigiasutuste peakontorid nimetades teiste seas konkureetselt ka RMKd. 

Eelseisvate riigikogu valimiste programmis Isamaa riigiasutuste kolimist enam ei maini. Põhjaranniku küsimusele, miks jäi neli aastat tagasi lubatud RMK ja teiste riigiasutuste Ida-Virumaale kolimine ära, Isamaa esinumber Ida-Viru valimisringkonnas, keskkonnaminister Siim Kiisler, konkreetset vastust ei andnud. Ta arutles selle asemel, et riigi  töökohtade ületoomine on jätkuvalt tugeva mõjuga piirkonna sidumisel ülejäänud Eestiga. "Sellest midagi paremat ei ole välja pakutud. Küll aga on selle protsessi käigus õpitud, et meie töökohtade olemus on aja jooksul muutunud. Varem oli nii, et inimesed istusid kõik peaaegu kogu tööaja ühes asutuses kohapeal. Nüüd on mitmeid kaugtöövorme, asutused on muutunud palju paindlikumaks, osa töökohti on Tallinnas, osa maakondades," ütles ta. 

Samas lisas Kiisler, et kui kirjutada peakontori aadress ühest maakonnast teise, see paljusid probleeme ei lahenda. "Pikas perspektiivis on mõistlik anda ette üleminekuperiood. Öelda näiteks, et kui praegu on ühes asutuses Tallinnas sada töökohta, siis kahe-kolme aasta jooksul väheneb see järk-järgult mingi protsendi võrra ja need liiguvad mõnda maakonda. Seda suunda peab jätkuvalt hoidma," märkis ta.

Väljavõte Isamaa 2015. aasta valimisprogrammist 

Regionaalpoliitilised sammud Ida-Virumaal

Ida-Virumaa olukord on erandlik ja seetõttu tuleb seal rakendada ka regioonile spetsiifilisi regionaalpoliitilisi samme. Ida-Virumaa unikaalne tööstussektor on loonud kümneid tuhandeid hea palgaga töökohti. See on oluline panus Eesti ühiskonna jõukuse suurendamisse ja julgeolekusse, mida tuleb hoida ja arendada.

• IRL töötab välja ning toetab põlevkivi ja teiste maavarade kaevandamise ja kasutamise regulatsioone, mis võimaldavad saada suurimat pikaajalist väärtust, suurendavad Eesti energiasõltumatust, vähendavad keskkonnamõjusid ning soodustavad tulusate töökohtade loomist.

• Lähtume Ida-Virumaalt laekuvate keskkonnatasude kasutamisel vajadusest viia Ida-Virumaa keskkonnaseisundi näitajad Eesti keskmisele tasemele. Toetame nn pärandreostuse likvideerimist ja kavandame vahendid keskkonnateenistuse võimekuse parandamiseks.

• Töötame välja kompensatsioonimehhanismi maaomanikele, kelle vara väärtust vähendab või kelle maakasutust takistavad või piiravad maa all olevad passiivsed maavarade varud, sh põlevkivivarud.

• Hea eestikeelse hariduse pakkumine Ida-Virumaal on märgilise tähtsusega. Toetame Ida-Virumaa koole ja gümnaasiume eraldi programmiga. Toetame Ida-Virumaa potentsiaali arvestavate erialade õpet TTÜ Virumaa ja TÜ Narva kolledžis.

• Jätkame tööstusparkide ja -alade loomist.

• Alustame Narva vanalinna taastamisega.

• Loome prokuratuuri ja kaitsepolitsei ühise töörühma, mida juhib erivolitustega ametiisik, kelle ülesanne on korruptsiooni otsustav vähendamine Ida-Virumaa suurtes omavalitsustes.

• Toetame sõltumatut ja euroopalikele väärtustele tuginevat ajakirjandust Ida-Virumaal.

• Eesti riik peab olema Ida-Virumaal nähtav ja kohal. Toome Ida-Virumaale sisekaitseakadeemia, kaitseressursside ameti ning riigimetsa majandamise keskuse. Kaalume veel mitmete riigiasutuste ümberpaigutamist Ida-Virumaale.

Tagasi üles