Jõhvi ei leia ametist tõrjutud töötajate asemele uusi

Meeleavaldus, kus protestiti ka Jõhvis toimuvate vallandamiste vastu, toimus vallamaja ees juba enne märtsis alanud töötajatest vabanemise lainet. Meeleavalduse ajaks oli näiteks juba vallandatud ka Sipsiku lasteaia juht Olga Edovald.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Jõhvi vallavalitsus on hädas, et leida kevadel ametist vabastamise laine käigus minema saadetud kogenud töötajate asemele uusi spetsialiste, ning enamik konkursse on nurjunud.

"Tähtajaks laekus ühe kandidaadi CV, kuid see kandidaat ei vastanud konkursi kuulutuses ja nimetatud ametikohale esitatud nõuetele. Komisjon plaanib konkursi tunnistada luhtunuks," kommenteeris Jõhvi vallavanem Max Kaur vallasekretäri konkursi nurjumist.

Kaur lubab uut konkurssi 

Tema sõnul lubab avaliku teenistuse seadus 120 kalendripäeva jooksul avaliku konkursi nurjumise kohta otsuse tegemise päevast arvates nimetada ametikohale teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastava isiku ilma konkurssi korraldamata. "Siiski plaanime lähitulevikus uue konkursi välja kuulutada," lisas ta.

Jõhvi on kogenud vallasekretärita jäämisega keerulises olukorras veel seetõttu, et sellest aastast ei korralda omavalitsuses valimisi mitte valimiskomisjon, vaid valimiste korraldaja ongi linna- või vallasekretär. Jõhvis täidab praegu vallasekretäri ülesandeid küll andmekaitsespetsialist Aigi Kullerkupp, kes formaalselt vastab vallasekretärile esitatud nõuetele, kuid tal pole kogemusi valimiste korraldamisel. Euroopa Parlamendi valimised toimuvad aga juba 26. mail. 

Vallavanem Max Kaur selles probleemi ei näe. "Võttes arvesse Jõhvi vallavalitsuses töötavate ametnike kvalifikatsiooni, sealhulgas vallasekretäri ülesandeid täitev ametnik ja vallavalitsuse jurist, on nad tugevad ning saame hakkama kohalikule omavalitsusele pandud, põhiseadusest tulenevate ülesannete täitmisega, sealhulgas ka valimiste korraldamisega," avaldas Kaur veendumust.

Jõhvis palju arusaamatust ja avalikku pahameelt põhjustanud ametnikest vabanemise laine saigi alguse vallasekretär Piia Lipust, kui 13 aastat vallasekretärina töötanud ametnik kutsuti toona keskerakondlasest Martin Repinski juhitud vallavalitsuse ette ning tehti talle pakkumine poolte kokkuleppel päeva pealt ametist lahkuda. Vastutasuks pakuti Lipule hüvitist kuue kuupalga ulatuses. 

Hiljem saadeti vallamajast minema ka 19 aastat Jõhvi sotsiaalteenistust juhtinud Sirli Tammiste, kellele algul pakuti omal soovil lahkumise eest kolme kuupalga suurust hüvitist, hiljem muudeti see kuue kuutasu suuruseks. Seejärel survestati lahkuma finantsteenistuse juhi asetäitja Ellu Blok ning sotsiaalmaja direktor Ralf Burk − neilegi maksti kuue kuupalga suurune hüvitis. Viimasena tehti ettepanek lahkuda Jõhvi keskraamatukogu staažikale direktorile Ingrid Spitzile, kellele samuti pakuti vastutasuks poole aasta palka. Kui Spitz keeldus, siis ta vallandati põhjendusel, et ta on rikkunud Jõhvi vallavalitsuse mainet. Spitz on enda töölt vabastamise tööinspektsioonis vaidlustanud. 

Kui vabanenud ametikohtade täitmiseks kuulutati välja konkursid, siis enamik neist on praeguseks läbi kukkunud. 

"Jõhvi vallavalitsus viis läbi avalikud konkursid sotsiaalteenistuse juhi ja Jõhvi keskraamatukogu direktori ning Jõhvi sotsiaalmaja direktori ametikohtade täitmiseks. Esialgsetel andmetel tegi komisjon vallavalitsusele ettepaneku Jõhvi keskraamatukogu ja Jõhvi sotsiaalmaja direktori konkursid luhtunuks tunnistada. Sotsiaalteenistuse juhi konkursi osas toimub vestlusvoor," kinnitas abivallavanem Aleksei Naumkin Põhjarannikule.

Ta lisas, et selleks, et Jõhvi keskraamatukogu tegevus oleks aktiivne ja üritusterikas, on ajutiselt direktori ülesandeid määratud täitma raamatukogu teenindus- ja lasteosakonna teenindusjuht Tiia Linnard.

"Ka sotsiaalmaja töö toimib vastavalt nõuetele," sõnas abivallavanem. 

Ossipenko: inimesed pole malenupud 

Jõhvis Keskerakonnaga koalitsioonis enim hääli omava valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu liider Nikolai Ossipenko vastas Põhjaranniku küsimusele, kuidas ta hindab praeguseks vallavanema kohalt riigikogusse lahkunud Martin Repinski pärandit, nii: "Kas võib, ma ei kommenteeri seda küsimust?" (Naerab.

Ei tohi inimestega käituda, nagu nad oleksid malenupud.

Nikolai Ossipenko

Täpsustavale küsimusele, kuidas ta siiski hindab neid vallandamisi, mis Jõhvis toimusid, vastas ta, et inimestega arvestamine on oluline. "Ei tohi inimestega käituda, nagu nad oleksid malenupud. Kuid iga koalitsiooni või meeskonna vahetusega on see (töötajate vahetamine − E.K.) ikka võimalik. Ent seda tuleb teha nii, et kui kellelegi säärane ettepanek tehakse, siis tuleb selgitada, mille eest ja miks, et kõigile oleks selge. Nii et mina ei poolda sellist käitumist, et astutakse kabinetti, visatakse tool välja ja öeldakse, et oled vaba," rääkis Ossipenko.

Ta lisas, et konkreetsete juhtumite kohta on tal raske hinnangut anda, sest ta ei olnud ise juures ega rääkinud ka asjaosalistega. "Selleks, et öelda, kas mingi samm oli õige või vale, seaduslik või mitte, on tarvis ära kuulata kõik osapooled. Aga mina sellesse ronida ei soovi, pole minu asi sekkuda vallavalitsuse töösse. Olen ka meie saadikutele öelnud, et ärme sega vallavalitsusel töötamist," sõnas Ossipenko ja lisas, et vallavalitsuse töö eest vastutab vallavanem.

Küsimusele, kas tema isiklikult oli seotud Jõhvi ametnike ja vallaasutuste juhtide minemaajamisega, vastas Ossipenko eitavalt: "Tahan täpsustada. Ma ei otsi kunagi inimestes halba, vaid alati ikka eelkõige head." 

Tagasi üles