Narva muuseum sõlmis linnuse rekonstrueerimise projekteerimislepingu

Sihtasutus Narva Muuseum sõlmis arhitektuuribürooga JVR Narva linnuse rekonstrueerimise projekteerimislepingu.

FOTO: Ilja Smirnov

Alanud on iidse Narva linnuse uute objektide projekteerimine. Möödunud suvel pälvis Narva muuseumi ja Eesti arhitektide liidu korraldatud arhitektuurikonkursi võidutöö narvalastelt ohtralt kriitikat.

Sihtasutus Narva Muuseum sõlmis arhitektuuribürooga JVR lepingu Narva linnuse rekonstrueeritavate ehitusobjektide projekteerimiseks. Arhitektuuribüroo JVR liikmed Kalle Vellevoog, Tiiu Truus, Lidia Zarudnaja ja Martin Proomik võitsid möödunud suvel muuseumi korraldatud arhitektuurikonkursi ideekavandiga "Kaks sõpra".

Konkursi eesmärk oli leida Narva linnuse territooriumile ja hoonetele terviklahendus, et kujundada linnuse territoorium Eesti silmapaistvamaks ajalooliseks vaatamisväärsuseks ning nüüdisaegseks konverentside ja avalike ürituste läbiviimise kohaks.

Nagu teisedki konkursil osalenud, kavandasid ka võitjaks tulnud töö autorid linnusesse rohkesti nüüdisaja vaimus ehitisi, tekitades sellega pärast konkursitulemuste väljakuulutamist narvalastes suurt rahulolematust.

Loeb vaid žürii arvamus

Narva muuseumi projektijuht Anastassia Tuuder ütles, et narvalaste kriitika ei mõjutanud projekti tegelikult mitte kuidagi.

Kriitika ei olnud ka põhjus, miks muuseum ei ole esialgu tellinud Kivisaali ehk muuseumi praeguse administratiivhoone kui kõige rohkem kõneainet pakkunud objekti projekteerimist. Seda hoonet ei projekteerita Tuuderi sõnul rahapuudusel ja ka selle tõttu, et sinna kavandatava võõrastemaja avamist ei toeta mitte ükski fond.

"Projekteerimisel võetakse arvesse vaid žürii kommentaare," rääkis Tuuder. "Näiteks läänehoovi ei tule basseini, mis oli kujutatud võitjaks tulnud töö planšettidel, kuna žürii ei pidanud seda põhjendatuks: seal ei ole veega täidetud kraavi kunagi olnud, oli vaid kuiv kraav."

Tuuder ei välista, et muutusi võib tulla ka projekteerimise käigus − lähtuvalt otstarbekusest, tehnilistest võimalustest jms.

Ent ehitama Narva linnuse territooriumil lähiajal veel ei hakata. Kõigepealt on tarvis saada fondidest toetust ning selleks ongi tarvis esitada praegu koostatav eelprojekt.

Projekteeritakse kolmes osas

Narva muuseumist anti teada, et rekonstrueeritavate objektide hulka kuuluvad konvendihoone, Kristervalli bastion, läänehoov ja jalgteesild.

Konvendihoone eelprojekt valmib juba 2015. aasta novembris. Konvendihoone rekonstrueerimise projekti rahastab kultuuriministeerium ning võimalik, et ka ettevõtluse arendamise sihtasutus (EAS). Praegu ootab Narva muuseum taotlusvooru avamist, et sinna oma taotlus esitada.

Kristervalli bastioni ja läänehoovi ehituseelprojekt valmib 2016. aasta aprillis. Seda rahastab samuti kultuuriministeerium ning võimaluse korral toetatakse seda ka Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist aastateks 2014-2020.

Silla eelprojekt esitatakse 2016. aasta juulis. Riigihanget rahastab kultuuriministeerium ning võimalik, et ka EAS aastateks 2014-2020 SF regionaalarengu meetmetest programmi meetme "Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" eraldatud raha arvel.

Tagasi üles
Back