Energeetikud on nõus palgatõusu nimel streikima

Aasta eest elektrijaamas õpetajate toetuseks aset leidnud streigikatse tunnistas kohus ebaseaduslikuks.

FOTO: Ilja Smirnov

Enam kui pooled 350 energeetikut ühendava Narva Energia ametiühingu liikmetest ei nõustu tööandja poolt pakutava 9protsendilise palgatõusuga ja on nõus streikima. Lõplik otsus peaks sündima 30. märtsiks kavandatud ametiühingu konverentsil. 

Oma seisukohti käimasolevas palgavaidluses hääletati nii jaanuaris toimunud Narva Energia ametiühingu konverentsil kui ka läinud nädalal korraldatud ametiühingu liikmete küsitlusel.

Enamik streigi poolt

Eelmisel nädalal Narva  Energia ametiühingu liikmetele korraldatud küsitluse tulemuste põhjal pooldas 62% neist streiki.

"Kui vaadata ainult operatiivtöötajaid, st neid, kes juhivad ja jälgivad vahetult energiaplokkide tööd, siis enamik - 72-86 % on streigi poolt. Kuid meil on teinegi üksus - samuti meie ametiühingu liikmed, kes otseselt elektrijaama koormust ei mõjuta ning enamik neist streiki ei poolda. Seega tervikuna 62%," võttis küsitluse tulemused kokku Narva Energia ametiühingu juht Vladimir Aleksejev.

Seda arvesse võttes, saatis ta eile riiklikule lepitajale kirja, milles palub lõpetada seadusega ettenähtud ametiühingu ja tööandja lepitusprotseduur, kuna "töötasu tõstmise küsimuses ei jõutud otsusele, mis olnuks mõlemale poolele vastuvõetav".

"Tööandja jäik seisukoht töötasu tõstmist puudutavatel läbirääkimistel ei ole meie ametiühingus mitte kuidagi mõistetav," on öeldud avalduses lepitajale.

9 protsendiga ei nõustuta

Narva Energia ametiühingu juhatusel on täna kavas veel kord arutada võimalikke edasisi samme. Aleksejev ise arvab, et ametiühingu liikmed tuleb kutsuda uuele konverentsile, mis võiks toimuda juba 30. märtsil.

Jaanuaris toimunud Narva Energia ametiühingu konverents otsustas häälteenamusega, et Aleksejev ei tohi nõustuda tööandja muude ettepanekutega, kui 2013. aastal 15protsendine ning 2014. aastal veel 10protsendine palgatõus. Vastasel korral andis konverents oma nõusoleku korraldada streik. Aleksejev nimetab säärast sammu "ülimalt tõsiseks ja vastutusrikkaks", seetõttu korraldaski läinud nädalal küsitluse.

ASi Eesti Energia Narva Elektrijaamad juhtkond teeb ettepaneku tõsta 2013. aasta märtsist palka ainult 9 protsenti. Uue kollektiivlepingu niisugustel tingimustel allkirjastas kaevurite ja energeetikute sõltumatu ametiühing, kellel on Narva elektrijaamades 204 liiget. Aleksejevi ametiühingus on 350 elektrijaamade töötajat.

Aleksejevi sõnul on nüüd vaja inimestelt saada maksimaalne toetus, et streigi alguseks oleks võimalikult vähe alt ära hüppajaid: "Et tööandja ei saaks seda neutraliseerida." Seoses sellega märgib ta, et tulevast protestiaktsiooni võivad toetada ka juba kollektiivlepingu sõlminud ametiühingu liikmed.

Aleksejev märgib pahameelega, et mõned tööandja esindajad püüavad end juba ametiühingu asjadesse segada: "Inimesi hakatakse veenma, et nad tuleksid sõnakuulmatust ametiühingust üle lojaalsemasse." Ametiühingujuht nimetab seda rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsiooni rikkumiseks.

Tagasi üles
Back