Ida-Virumaa koroonapuhang laieneb: haigestunud on 36 inimest, lähikontaktsete ring läheneb paarisajale (3)

Erik Gamzejev
Copy
Baaris Jõhvi Kelder 8. augusti õhtul olnud  seltskonnast on Ida-Virumaal levimas ulatuslik koroonaviiruse puhang.
Baaris Jõhvi Kelder 8. augusti õhtul olnud seltskonnast on Ida-Virumaal levimas ulatuslik koroonaviiruse puhang. Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ida-Virumaal on viimase nädala jooksul koroonaviirus tuvastatud 36 inimesel, nendega lähemalt kokkupuutunud inimeste ring on kasvanud 178ni. Politsei keelas alates laupäevast öise alkoholimüügi kogu maakonnas. 

"See on laupäeva hommikul kella kümnene seis. On  tõenäoline, et need arvud võivad kasvada iga tunniga," ütles terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus lisades, et enamik haigestunutest on keskealised inimesed. 

Haigestunute ja lähikontaksete ring laieneb

Ta täpsustas, et 8. augusti õhtul baaris "Jõhvi Kelder" olnud seltskonnast on viirus tuvastatud 9 inimesel, kuid nende kaudu on haigus hargnenud veel ligemale paarikümnele inimesele. Nii näiteks jõudis kahe baaris olnud Estonia kaevanduse kaevuri kaudu viirus veel kümne nende kolleegini ning lisaks on viirus tuvastatud veel kahel kaevuritega kokkupuutunud inimesel.

Seoses koroonapuhanguga peatas Eesti Energia reedel  ligikaudu 700 töötajaga Estonia kaevanduse töö nädalaks ja edasise osas tehakse otsus järgmise nädala neljapäeval. 

Ülejäänud seitsme haigestunud baarikülastaja pereliikmete, tuttavate ja kolleegide seast on tänaseks positiivse testitulemuse saanud veel kuus inimest.

Lisaks neljale baaris olnud Jõhvi põhikooli õpetajale on viirus tuvastatud näiteks veel ühel nende kolleegil. Muusikus ei osanud öelda, kas kõigi põhikooli õpetajatelt viimastel päevadel võetud testide tulemused olid laupäeva hommikuks  selgunud või mitte. "Aga ühte uut positiivset ma nende seas näen," sõnas ta. 

Prefekt keelas öise alkoholimüügi kogu maakonnas

Ida prefekt Tarmo Kruup keelas alates laupäevast alkohoolsete jookide jaemüügi kõigis Ida-Virumaa meelelahutus-, toitlustus- ja muudes asutustes ajavahemikul 23.00-06.00. Piirang kehtib kaks nädalat ning meetme vajalikkust hindab PPA koostöös Terviseametiga kord nädalas.

Ida prefekti Tarvo Kruubi sõnul kehtestatakse alkoholimüügi piirang rahva tervise ja avaliku korra kaitseks. "Viimastel päevadel on Ida-Virumaal hüppeliselt suurenenud koroonaviirusesse nakatunud inimeste arv ning nakatumiskordaja on kerkinud 26 inimeseni 100 000 elaniku kohta. Et ära hoida viiruse veelgi suurem levik, keelame ajutiselt öise alkoholimüügi toitlustus- ja meelelahutusasutustes. Viiruse leviku peatamiseks on oluline igaühe panus ja kutsun kõiki inimesi üles käituma vastutustundlikult ning tegema kõik selleks, et kaitsta nakatumise eest nii ennast kui ka teisi,“ ütles Kruup.

Piirangust kinnipidamist jälgib kohalik omavalitsus koostöös PPA ja Terviseametiga.

Marje Muusikuse sõnul taotles terviseamet seoses nakatunute arvu kasvuga öise alkoholimüügi keeldu terves maakonnas, et pidurdada viiruse levikut. "Kuna ühest baariõhtust on levinud laiaulatuslik haigestumine, siis on mõistlik piirata meelelahutuskohtades alkoholimüüki pärast kella 23," sõnas ta.  

Peaminister: alkohol soodustab nakkuse ülekandumist

Peaminister Jüri Ratas edastas pressiteate vahendusel, et toetab Ida-Virumaal maakonnapõhist öise alkoholimüügi piirangu sisseviimist. „Nakkuskolded Ida-Virumaal kinnitavad juba varasemalt teadlaste poolt välja toodud tõsiasja, et COVID-19 on nii-öelda pidude haigus. Palju inimesi tihedalt koos suletud ruumis loovad koroonaviiruse levikule eriti soodsad eeldused. Alkohol paraku soodustab riskikäitumist ja COVID-19 nakkuse ülekandumist,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Tartu maakonna näitel näeme, et pärast alkoholimüügi piirangu sisseviimist vähenes  kohapeal haigestumiste arv.“

„Öise alkoholimüügi keeluga soovime piirata ka Ida-Virumaal ohtliku viiruse levikut meelelahutuskohtades. Pidutsejad üle Eesti peavad endale meelde tuletama, et ka nende käitumisest sõltub kaaskondlaste elu ja tervis. Praegu oleme suutnud ära hoida viiruse uue leviku riskirühmade hulgas. Nii riik kui iga inimene peab pingutama, et see nii ka jääks,“ ütles Ratas.

Määravad lähinädalad

Muusikus ütles, et lähinädalad määravad, kuivõrd suureks seekordne koroonapuhang Ida-Virumaal võib kasvada. "Inimesed on ikka ringi liikunud ja suhelnud teistega aimamata, et nad on juba nakatunud. Iga uue haigestunuga kasvab ka märgatavalt lähikontaksete ring," tõdes ta. "Järgnevatel nädalatel tuleks olla väga tähelepanelik ja viibida võimalikult vähe siseruumides koos võõraste inimestega. Kohtumised, mis pole hädavajalikud, tasub praegu ära jätta. Tahaks, et maakonnas enne kooli algust numbrite kasv peatuks," ütles ta. 

Muusikus lisas, et peale Jõhvi keldribaarist vallandunud koroonapuhangule, on üksikuid haigestumisjuhtumeid ka teistes omavalitsustes. Näiteks on haigestunud kaks Itaaliast reisilt tulnud inimest. "Meil on ka üks uus haigusjuhtum, mille puhul me alles otsime, kust see alguse võis saada. Haigestunu pereliikmete proovid olid negatiivsed, nüüd lähevad ka sõbrad testima," ütles ta.

Politsei- ja Piirivalveamet: alkoholimüügi piirang on üks meede viiruse leviku peatamiseks

Prefekti korraldusega peatatakse alkohoolse joogi jaemüügi õigus tulenevalt alkoholiseaduse § 36 lõike 1 punktist 2, mille eesmärgiks on avaliku korra tagamise huvides tõkestada COVID-19 viiruse levik Ida-Viru maakonnas.

Alkoholiseaduse § 3 lõike 1 punkti 5 kohaselt on jaemüük alkoholi müügiks pakkumine, müük või mis tahes võlaõigusliku lepingu sõlmimine või mis tahes õiguslikul alusel majandustegevuse raames kättesaadavaks tegemine või üleandmine tarbijale tarbijakaitseseaduse tähenduses.

Alkoholiseaduse § 49 lõike 4 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet alkohoolse joogi jaemüügiga seonduvate nõuete täitmise ning alkohoolse joogi tarbimise piirangute järgimise üle oma haldusterritooriumil valla- või linnavalitsus. Korralduse nõuetekohaselt täitmata jätmisel on võimalus rakendada korrakaitseseaduses nimetatud riikliku järelevalve erimeetmeid ning haldussunnivahendeid. Käesolev haldusmenetlus on läbi viidud menetlusosalisi ärakuulamata tulenevalt haldusmenetluse seaduse § 40 lg 3 p-st 6, sest tegemist on üldkorraldusega, mis puudutab kogu Ida-Viru maakonda, seega väga suurt isikute ringi.

Piirang on vajalik inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID19 viiruse levikut.

Terviseameti andmetel on viimaste nädalate jooksul oluliselt kasvanud COVID-19 viirusesse nakatunute hulk ning Ida-Virumaal on 22.08.2020 seisuga haigeid 36, ja nakatumiskordaja 100 000 elaniku kohta on 26,5. Enamik ida regiooni haigestunutest on seotud baari külastusest alguse saanud ning hiljem töökohtades ja pereliikmete hulgas edasi levinud haiguskoldega.

Terviseameti hinnangu kohaselt on seega valdav osa Ida-Virumaa haigestunutest saanud vahetult või edasikandumise teel nakkuse kohtadest, kus on määrav osa inimeste käitumise mõjutamisel alkoholil. Seetõttu alkoholimüügi piirang saab olla üks meede viiruse leviku peatamiseks.

Terviseameti hinnangul aitab õhtune alkoholipiirang vältida nakkuse edasilevikut, kuna alkoholitarbimisel kaob sageli inimestel ohutunnetus (sh turvalise distantsi hoidmine) ja valjeneb hääletoon, millega suureneb süljepiiskade levik. Lisaks aitab õhtune alkoholimüügipiirang vähendada külastajate arvu baarides, ööklubides jms asutustes, mis viib haigestunute kontaktide vähenemiseni.

Seega on alkoholimüügi piirangu kehtestamine avaliku korra tagamise huvides. Seatav piirang riivab teataval määral ettevõtlusvabadusõiguse kaitseala, kuid on arvestades Ida-Viru maakonnas viimaste nädalate haigestunute kasvu tendentsi ja põhjuseid, siiski vajalik, proportsionaalne, mõõdukas ja kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega.

Ida-Viru maakonna ettevõtjate ebavõrdne kohtlemine, võrreldes teiste maakondade ettevõtjatega, on põhjendatud viiruse leviku tõkestamise vajadusega, sest ebamõistlik oleks piirata alkoholi jaemüüki kogu riigis olukorras, kus haigestumiste kontsentratsioon on suur vaid kindlates maakondades.

Jaemüügi piirang ei ole absoluutne, sest on kehtestatud ajaliselt vaid öötundideks, s.o ajavahemikul kell 23.00-06.00.

Alkoholi jaemüügi piirang kehtib alates korralduse allkirjastamisest kaks nädalat. Vajadust hinnatakse vähemalt kord nädalas. Esialgsel hinnangul on tegemist lühiajalise piiranguga, mille kestus sõltub suuresti inimeste endi suhtumisest, käitumisest ning ettevõtjate hajutatuse nõude täitmisest. 

Allikas: Politsei- ja piirivalveameti seletuskiri Ida prefekti 22.08.2020 korralduse „Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine“ juurde

Kommentaarid (3)
Copy
Tagasi üles