Kohtla-Järve uue koalitsiooni loojad asuvad jagama ametikohti

Põhjarannik
Copy
Hendrik Agur, Mare Roosileht, Viktor Andrejev, Eduard Odinets, Sergei Lopin ja veel kaheksa saadikut, kes oktoobris lõpus Kohtla-Järve eelmised linnajuhid ametist tagandasid, peavad nüüd kokku leppima, kuidas panna kokku uus linnavõim.
Hendrik Agur, Mare Roosileht, Viktor Andrejev, Eduard Odinets, Sergei Lopin ja veel kaheksa saadikut, kes oktoobris lõpus Kohtla-Järve eelmised linnajuhid ametist tagandasid, peavad nüüd kokku leppima, kuidas panna kokku uus linnavõim. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Kohtla-Järvel uut võimuliitu moodustavad 13 volikogu liiget on jõudnud koalitsioonileppe põhiküsimustes üksmeelele ja asuvad järgmisel nädalal arutama, kes saab, uueks linnapeaks ja volikogu esimeheks ning kuidas jagunevad teised juhtivad ametikohad. 

Kohtla-Järve uus koalitsioon on koalitsioonileppe põhipunktides kokku leppinud

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Eesti Keskerakonna ja valimisliidu Restart Kohtla-Järve liikmete vahel veidi üle nädala kestnud koalitsiooniläbirääkimistes on jõutud koalitsioonileppe sõnastamiseni.

Kohtla-Järve linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimehe Eduard Odinetsi sõnul on läbirääkimised möödunud kiires tempos ja koostöises vaimus. „Kõigi partnerite huvides on võimalikult kiiresti saavutada kokkulepped ja asuda linna juhtima. Kinnitamist vajab linna eelarvestrateegia, on vaja üle vaadata linna arengukava, keeruliseks tõotab tulla järgmise aasta eelarve kokkupanek“, ütles Odinets.

„Enneolematult palju tähelepanu uue koalitsiooni leppes saavad korruptsioonivastased meetmed, näiteks kohustuslikud koolitused linnavolikogu liikmetele, vastavate juhiste väljatöötamine, linnajuhtimise läbipaistvuse suurendamine, sisekontrollisüsteemide tugevdamine“, tõi välja Odinets, kes on juhtinud ka riigikogu korruptsioonivastast erikomisjoni.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni esimees Sergei Lopin rõhutas koalitsioonileppe puhul meetmeid linnakeskkonna parendamiseks. "Jätkame panustamist tegevustesse, mis muudavad linnaruumi ilusamaks ja atraktiivsemaks. Toetame korteriühistuid elamute kordategemisel, korrastame linnatänavate remondisüsteemi, arendame avalikke vaba aja veetmise alasid", märkis Lopin.

„Kohtla-Järve haridusvaldkond vajab sisulisi muudatusi ja ümberkorraldusi – nii mõttelaadis kui hoiakutes“, sõnas valimisliidu Restart Kohtla-Järve saadik Hendrik Agur. Tema sõnul lubab uus loodav linnavõim püstitada koolipidajana realistlikud eesmärgid kvaliteetse hariduse pakkumiseks linnas ning igati toetada linna haridusasutusi selles. Sealhulgas ka sujuva ülemineku tagamisel eestikeelsele õppele koolides ja lasteaedades. "Haridusvaldkond on üks peamisi prioriteete, selle arendamisse tuleb erilise hoole ja vastutustundega suhtuda“, rõhutas Agur.

Koalitsiooniläbirääkimised jätkuvad järgmisel nädalal.

Koalitsioonilepe loodetakse allkirjastada enne 14. novembrile plaanitud linnavolikogu erakorralist istungit.

Loodaval koalitsioonil on 25 kohalises volikogus napp, vaid ühe hääle suurune ülekaal. Vastasleeris olevast 12 saadikust 9 on saanud praeguses korruptsiooniskandaalis kuriteokahtlustuse.

Tagasi üles