SISUTURUNDUS ⟩ Ida-Virumaa ettevõtlus saab 200 miljoni euro eest otseseid investeerimistoetusi

Põhjarannik
Copy
Narva Tööstuspark.
Narva Tööstuspark. Foto: IVIA

2022. aasta augustis avati Õiglase Ülemineku Fondist esimene toetusmeede Ida-Virumaa ettevõtluse toetuseks. 2. detsembril 2022 toimub Tallinnas tööstus- ja tootmisettevõtete juhtidele ning omanikele suunatud seminar "Õiglase ülemineku meetmete võimalused Eesti ettevõtetele", kus räägitakse lähemalt Ida-Virumaal pakutavatest võimalustest.

Suurprojektide meetme kogumaht on 153 miljonit eurot ja toetussumma ühe projekti kohta kuni 10 miljonit eurot. Omafinantseering projektides on alates 35 protsendist. 2023. aasta algul avanevad täiendavalt toetusmeetmed väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele ning toetusmeede teadusmahukatele projektidele. Seega investeeritakse Ida-Virumaa ettevõtlusesse lähiaastatel ligi 200 miljonit eurot toetusraha.

SA Ida-Viru Investeeringute Agentuuri (IVIA) juhatuse liikme Teet Kuusmiku sõnul võimaldavad Õiglase Ülemineku Fondi meetmed kasvavatel ettevõtetel laiendada oma tegevust Ida-Virumaale ja maandada investeeringutega seotud riske.

Narva Tööstuspark.
Narva Tööstuspark. Foto: IVIA

Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud äriühingud, kelle tegevusala ja projekt kuuluvad selliste valdkondade hulka nagu mäetööstus, töötlev tööstus, elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, info ja side ettevõtlus ning kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus.
Toetust saab nii investeeringute elluviimiseks kui ka investeeringutega kaasnevateks tegevusteks. Enne taotluse esitamist tuleb läbida kohustuslik nõustamine Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuses.

Narva Tööstuspark.
Narva Tööstuspark. Foto: IVIA

Ida-Virumaal on kõik valmis selleks, et ettevõtete laienemisinvesteeringud oleksid kiired ja mugavad.

1. Rahastamise võimalused. Õiglase Ülemineku Fond on peamine vahend, millega toetatakse piirkondi, mida üleminek kliimaneutraalsusele kõige rohkem mõjutab. Euroopa Liit on eraldanud Eestile 340 miljonit eurot muutuste elluviimiseks. Fondi toel oodatakse Ida-Virumaale uusi ettevõtteid, mis kaaluvad oma tegevust ja tootmist laiendada ning toovad endaga kaasa uusi tehnoloogiaid ja lähenemisi.

2. Ettevalmistatud äri- ja tööstuspargid. Ida-Virumaal on ettevõtetele pakkuda valmis taristuga nüüdisaegsed äri- ja tööstuspargid neljas linnas. IVIA on välja arendanud 250 hektarit maad, mis tähendab üle 140 eri suurusega krundi. Iga krundi piirile on toodud kõik vajalikud ühendused: teed, vesi, kanalisatsioon, valguskaabel, gaas või keskküte. Lisaks aitab IVIA ettevõtetel luua kohapeal kontakte, suhelda vajaduse korral omavalitsusega ning viia kokku vajalike ametkondade, projekteerijate ja ehitajatega. Äri laiendamiseks kõik vajalik ühest kohast.

3. Tööjõud. Töötuse määr on Ida-Virumaal jätkuvalt Eesti kõrgeim: keskmiselt 11%, samal ajal kui Eesti keskmine on 6%. Ettevõtjale tähendab see, et tööjõudu on saadaval ning koostöös Töötukassaga koolitatakse igale ettevõttele vajalik töötajaskond. Ida-Virumaa on traditsiooniline tööstuspiirkond ning töötlevas tööstuses töötamine on au sees igas vanuses.

4. Madalama hinnaga energia. Narva Tööstuspargis ja Kohtla-Järve Tööstuspargis on energiaintensiivsetel ettevõtetel võimalik saada elektrienergiat otseliini kaudu otse tootjalt, mis tagab võrgutasude võrra odavama elektrienergia kättesaadavuse. Narva Tööstuspargis on keskkütte hind 40 €/MWh, mis on madalaim Eestis.

Seminaril tutvustatakse Ida-Viru võimalusi kõigile Eesti ettevõtjatele

SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur korraldab detsembri alguses Tallinnas seminari, kus tutvustatakse fondi investeerimistoetusi. Seminar "Õiglase ülemineku meetmete võimalused Eesti ettevõtetele" kutsub tööstus- ja tootmisettevõtete juhte ja omanikke kuulama, milliseid võimalusi Ida-Virumaal pakkuda on.

Seminar toimub 2. detsembril algusega kell 10 Tallinnas Radisson Park Inn Meriton Hotellis, kus kolme tunni jooksul annavad täpsemat infot Ida-Virumaa, meetmete ja taotlemise kohta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ettevõtluse Arendamise SA, IVIA ja Töötukassa. Seminari moderaator on Eero Raun.

Registreeru IVIA kodulehel: Olete oodatud!

www.ivia.ee

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond
Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond Foto: Helje Miller
Foto: IVIA
Kommentaarid
Copy
Tagasi üles