L, 2.12.2023

Enamikus Ida-Viru hooldusasutustes leiti ohutusnõuete rikkumisi

Erik Kalda
, ajakirjanik
Facebook
Comments
Väljapääsuteedel põlevmaterjali ladustamine ei ole lubatud, sest see takistab ohu korral inimestel ohutult evakueeruda.
Väljapääsuteedel põlevmaterjali ladustamine ei ole lubatud, sest see takistab ohu korral inimestel ohutult evakueeruda. Foto: Päästeamet

Septembris päästeameti inspektorite kontrollitud Ida- ja Lääne-Virumaa 49 hoolekandeasutuse hoonetes leiti tuleohutuses puudusi enam kui pooltes.

Ida-Virumaa 28 üld- ja erihooldekodu hoonetest olid puudused 21 hoones, Lääne-Virumaa 21 kontrollitust kuues. Enamasti olid probleemid tulekustutite ja automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga (ATS), teatas Ida päästekeskus.

Tulekustutid olid kas kontrollimata, polnud töökorras või polnud märgistus piisav. ATSi puhul oli ühes asutuses seade rikkis, teises kohas oli märgistus puudulik ja märgistamata oli päästemeeskonna sisenemistee. Mõnest hoonest leiti väljapääsuteedel põlevmaterjali, mille ladustamine sellistes kohtades ei ole lubatud, sest takistab ohu korral inimestel ohutult evakueeruda. Lühimenetlusega määrati trahv neljas asutuses.

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Marti Siimu hinnangul on hoolekandeasutuste tuleohutusalane olukord küllatki sarnane varasemate aastate omaga ning eristuvad Ida-Virumaa asutused. "Tulekustutite kontrollimine ja nende kättesaadavus majas näitab leiget suhtumist tuleohutusse," märkis Siim. Ta soovitab töötajatel endil märgata ja juhtida oma juhtide tähelepanu kustutite seisukorrale.

ATSi hooldusel tuleks kursis olla, millise teenuse eest makstakse, sest vaid seadme hoolduslepingu sõlmimine ei vabasta vastutusest. "On oluline, et seade oleks korrektselt hooldatud ja töötajad oskaksid ohu korral õigesti käituda. Soovitame leida aega ja uurida hooldaja tähelepanekuid ning mõelda, kas midagi vajab ohutuse vaates töökorralduses muutmist," pani ohutusjärelevalve büroo juht südamele.

Inspektorid kontrollisid 11. - 20. septembrini kahe maakonna hoolekandeasutustes esmaste kustutusvahendite olemasolu ja hooldatust, evakuatsioonivalgustuse ja -teede korrasolekut, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi toimimist ja hooldatust ning tuletõkkesektsioonide olemasolu ja korrasolekut. 

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles