L, 9.12.2023

Alutaguse vald pole uue liivakarjääriga nõus

Külli Kriis
Copy
Suures Alutaguse vallas kaevandatakse kruusa ja liiva mujalgi kui Tudulinnas − Tärivere kajääris näiteks.
Suures Alutaguse vallas kaevandatakse kruusa ja liiva mujalgi kui Tudulinnas − Tärivere kajääris näiteks. Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Alutaguse vallavolikogu arutab täna Tudulinna II liivakarjääri rajamise taotlust.

OÜ Relsiit Haldus taotles keskkonnaametilt 15 aastaks kaevandamisluba Tudulinna II liivakarjääri mäeeraldisele ehituskruusa, ehitusliiva ja täiteliiva kaevandamiseks.

Kõnealune mäeeraldis asub taotlejale kuuluval maaüksusel, mille kaasomanik on OÜ SKP Invest. Taotletava mäeeraldise pindala on 4,89 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 5,58 ha.

Koostatud keskkonnamõjude eelhinnangu kohaselt Tudulinna II karjääris kaevandades vett välja ei pumbata ja veetaset ei alandata. Lähimate talude salvkaevude vee kvaliteedile kruusa ja liiva kaevandamine mõju ei avalda, sest veealust kaevandamist ei toimu. Võimalikku pinnase ja põhjavee reostumist masinate avarii korral peetakse välditavaks.

Alutaguse vallavolikogu keskkonnakomisjon ja vallavalitsus jõudsid pärast dokumentidega tutvumist seisukohale, et eelhinnangu tulemused pole piisavad ega võimalda aru saada, miks eeldatakse, et tegevusega ei kaasne olulisi mõjusid. Seda enam, et olemasoleva kruusakarjääriga on juba avaldunud olulised keskkonnamõjud (eriti põhjavee alanemise näol) ning lähim majapidamine asub taotletavast mäeeraldisest vaid kümne meetri kaugusel.

Alutaguse vallavolikogu arutab taotlust tänasel istungil. Otsuse eelnõu kohaselt  ei nõustu volikogu kaevandamisloa taotluse, keskkonnamõjude eelhinnangu eelnõu ega keskkonnaameti korralduse eelnõuga. Volikogu seisukoht on, et uut karjääri ei ole olemasoleva kõrvale võimalik rajada enne, kui ei ole põhjalikult hinnatud karjääri laiendamisega kaasnevaid võimalikke keskkonnamõjusid ning tehtud vajalikke keskkonnauuringuid (sh põhjavee seire selles piirkonnas). 

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles