Ziljov nõuab advokaadi kaudu vee- ja kanalisatsiooniliitumist

Mullu lahendati Toilas keskkonnatoetuse abiga Lepa tänava elanike joogi- ja heitveemure.

FOTO: Peeter Lilleväli/Põhjarannik

OÜd Jõhvi Vesi esindav advokaadibüroo LEADELL Pilv küsib Toila vallavalitsuselt lahendust Toila alevikus asuvale kinnistule veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamiseks.

Advokaadibüroo kirja kohaselt kuulub OÜ-le Jõhvi Vesi Toila alevikus Õuna tänavas kinnistu koos elamuga, millele omaniku esindaja Toomas Ziljov soovib saada ühiseveevärgi ja -kanalisatsiooni võimalust. 

Toila vallavalitsuse soovituse peale esitas Ziljov asjakohase taotluse piirkonna vee-ettevõtjale AS Toila V.V. Sealt sai ta mullu novembris vastuse, et liitumispunkte pole praegu pakkuda, kuna selles piirkonnas puudub ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustik. Vee-ettevõtja andmetel ei ole praegu teada, millal ühisveevärk ja -kanalisatsioon Õuna tänavale ehitatakse.

Advokaadibüroo kirjas märgitakse, et ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise lahendust või muul viisil joogivee ja kanalisatsiooni korraldamise lahendusi vee-ettevõtja ei paku, ning viidatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele, mille kohaselt on vallas veevarustuse ja kanalisatsiooni korraldamine valla ülesanne. 

ASi Toila V.V. juhatuse liige Tauri Hindpere ütles, et Õuna tänava elamutele neil praegu tõesti mingit lahendust pakkuda ei ole, kuna seal pole ei torustikke ega liitumispunkti. 

"Seal lähistel, Liiva tänavas, hakkame küll sel aastal keskkonnainvesteeringute keskuse toetusega ühisvee- ja -kanalisatsioonitorustikke ehitama, aga Õuna tänavale see projekt välja ei jõua."

Hindpere märkis, et kavatseb sel teemal vallavalitsuse ametnikega aru pidada, ent praegu ei oska ta öelda, kas ja millal võiks ühisveevärk ja -kanalisatsioon selle tänavani jõuda. 

Toila abivallavanem Urmas Aunap ütles, et ühisveevärgi ja -kanalisatsioonita ehk siis oma kaevu ja heitvee kogumismahuti peal on Toila alevikus veel omajagu majapidamisi. 

"Eelmisel aastal sai lõpuks valmis Lepa tänava pikki aastaid oodatud lahendus, tänavu tuleb Kirsi, Põllu, Liiva ja Uue tänava projekt, millega saab lahenduse sadakond majapidamist. Omavalitsustele on pandud hästi palju kohustusi, aga paraku ei ole nende kohustustega raha kaasa antud. Praegu veel on abiks keskkonnatoetused, aga need ei kesta enam pikalt ja siis tuleb vallal ainult oma rahaga edasi minna. Mis tähendab, et siis kasvavad ka liitumistasud."

Aunapi sõnul võiks arutada mingeid variante kõnealuse Õuna tänava kinnistu ühendamiseks valmiva Liiva tänava torustikuga, aga praegu veel midagi täpsemalt öelda ei saa. 

"Prioriteet on praegu algav projekt ning valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ajakohastamine," märkis ta.  

Toomas Ziljovilt eile kommentaari saada ei õnnestunud.  

Tagasi üles