Kohtla-Järve volikogul pole tööd, aga palgad ja hüvitised muudkui tõusevad

Kohtla-Järve linnavolikogul on sel aastal kolme istungi läbiviimiseks kulunud aega kokku vaid üks tund, mille jooksul on hääletatud kokku vaid kuut nende istungite päevakordades olnud küsimust.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Uuest aastast suurema sissetuleku saanud Kohtla-Järve volikogu saadikute töö tegemise aeg on kokku kuivamas - neljapäeval toimunud linnavolikogu veebruarikuu istung kestis vaid 18 minutit, sest päevakorras oli vaid kaks küsimust.

Selle aja jooksul võtsid saadikud vastu määruse, millega volikogu volitas raamatupidamise seadusest tulenevate kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise linnavalitsusele.

Teises päevakorra punktis tehti mõned muudatused poolteist aastat tagasi volikogu enda poolt vastuvõetud linna koolivõrgu ümberkorraldamise otsuses. Selle põhisisu oli, et seoses riigigümnaasiumi loomisega sel sügisel tegevuse lõpetava Järve vene gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse mittekuuluvad nooremad klassid, kus praegu õpib kokku 29 last,  liidetakse Slaavi põhikooliga.

Kui opositsiooni saadikud poleks esitanud küsimusi, oleks istung läbi saanud vähem kui kümne minutiga.

Täpselt samapalju, 18 minutit, kulutasid saadikud aega ka jaanurikuu korralisel istungil, kus oli päevakorras kolm küsimust.

Jaanuaris toimus ka üks erakorraline istung, kus arutati linna rahalise kohustuse suurendamist kavandatavas spordilinnakus. Sellele istungile kulus aega 28 minutit, millest 11 minutit oli vaheaeg.

Kohtla-Järve linnavolikogu esimehe Riina Ivanova ametipalk on 4320 eurot. Volikogu aseesimehed Vladimir Evve ja Arne Berendsen saavad 540 euro suurust igakuist hüvitist. Komisjonide esimeeste hüvitiste suurus on 378 eurot. Volikogu lihtliige saab 162 eurot ja lisaks veel 108 eurot komisjoni istungil osalemise eest.

Kohtla-Järve tänavuse aasta eelarve eelnõu kohaselt on linnavolikogu kantselei kulutusteks kavandatud 305 000 eurot. Suurema osa sellest moodustavad volikogu juhtidele ja liikmetele makstavad tasud ja hüvitised.

Kohtla-Järve volikogu liikmed on sidunud oma palgad ja hüvitised alampalgamääraga. Tänu sellele kasvavad igal aastal koos alampalga tõusuga automaatselt ka nende sissetulekud. 
 

Tagasi üles
Back