Lüganuse vald tahab Erra jõe pigist puhastada

Uhaku looduskaitsealale ladestunud jääkreostus.

FOTO: Matti Kämärä

Purfesti mullusest keskkonnaseminarist innustatuna kavatseb Lüganuse vald KIKist toetust küsida ja Erra jõe enim reostunud lõigud tahketest naftajäätmetest puhastada.

2008. aastal ASis Maves valminud mahukas uuring Purtse jõe põhjasetete ohtlikest ainetest näitab Purtse jõe ja lisajõgede ökoloogilist seisundit ning jääkreostuse umbkaudseid koguseid põhjasetetes ja kallastel. Jõe reostamine algas koos põlevkivi kaevandamisega; sinna lasti kaevanduste ja keemiatööstuse puhastamata heitveed ning jõepõhja settis aine, mida võib nimetada bituumeniks.

Uuringus on reostuskogused konkreetselt välja toodud: "Erra jões on kallastel ca 500 m³ tahkeid naftasaaduste jääke + ca 2000 m³ vedelat naftasaaduste jääkidega reostunud muda ja jõesetteid; Kohtla jões ühes Vahtsepa peakraaviga on ca 20 000 m³ vedelat naftasaaduste jääkidega reostunud muda ja jõesetteid; Purtse jões on ca 10 000 m³ vedelat naftasaaduste jääkidega reostunud muda ja jõesetteid." Puhastustöid soovitatakse alustada Erra ja Kohtla jõest, seejuures esimese puhul tuleks kõrvaldada jõe kallastel olevad tahkestunud naftasaaduste jäägid ehk pigiväljad.

Eelmise aasta lõpus pidasid MTÜ Purtse Jõe Arendus ja Lüganuse valla juhid koos keskkonnaameti ja KIKi kohalike juhtidega aru, mida Erra jõega ette saaks võtta.

"Leidsime, et jõe eriti reostunud osade puhastamiseks on võimalik KIKist toetust saada," ütles Lüganuse vallavanem Arno Rossman. "Jõe kaldalt ja ka jõesängist tuleks tahked jäätmed kõrvaldada, reostunud pinnas ära vedada ja ilmselt ka asenduspinnasega tagasi täita ning kaldad haljastada."

Kui Mavese uuringus hoiatatakse umbropsu liigutamast - see lööks uue reostuse laiemalt liikvele -, siis "Erra jõe äärsed tahkestunud pigiväljad paiknevad enamasti alal, kus jõgi kuivab, ja ülaltpoolt kanduda võivad vedelad reostunud setted alluvad siin mõningasele bioloogilisele puhastusele".

Rossman kinnitas, et alal, kus puhastustöid kavandatakse, jookseb vesi jõesängis ainult suurveega ning muul ajal on säng kuiv.

Vald kavatseb juba märtsikuus KIKi rahataotluse esitada. Hakatuseks aga kutsutakse 21. veebruaril kõik Erra jõe äärsete kinnistute omanikud vallamajja kokku, et plaanid nendega läbi rääkida.

"Maaomanike nõusolekuta ei saa me midagi teha," tunnistas Rossman. "Seda ma ei usu, et keegi vastu võiks seista - kõik on huvitatud, et need pigiväljad sealt ära kaoksid."

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles