Kevadtormi õppelahingud jõuavad 9. mail Jõhvi ja Ahtmesse (1)

Erik Gamzejev
, ajakirjanik
Copy
Õppuse Kevadtorm õppelahingud 2016. aastal.
Õppuse Kevadtorm õppelahingud 2016. aastal. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Esmaspäeva algava kaitseväe suurõppuse Kevadtorm raames harjutatakse 7.-10. maini linnalahingute pidamist Sillamäel, Orul, Vokas, Jõhvis, Ahtmes ja Sompas.

7. mail puhkevad Sillamäel õppelahingud, kus võidakse imitatsioonivahenditena kasutada paukpadruneid, suitsu ja õppegranaate. Sillamäelt liiguvad väeüksused  Oru ja  Voka kaudu Jõhvi poole, kuhu on plaani järgi kavas jõuda 9. mail. Jõhvis kulgeb rinne põhiliselt mööda Narva maanteed ja selle lähiümbrust ning suundub samal päeval läbi pargi ja mikrorajooni ning selle ümbruse Ahtme poole. 10. mail harjutatakse tänavalahinguid Sompas. 

Üle poole tuhande võitleja ja saja masina 

Kaitseväe peastaabi ülema, brigaadikindral Veiko-Vello Palmi poolt Ida-Virumaa omavalitsustele saadetud õppelahingute kooskõlastamise taotlustes märgitakse, et neis võib osaleda üle poole tuhande Eesti ja liitlasriikide võitleja ning üle saja masina. "Ajas muutuva ja dünaamilise stsenaariumi tõttu on täpset Eesti- ja liitlassõdurite arvu ning teie linna territooriumil liiklevat tehnikaühikute arvu raske öelda," tõdes ta lisades, et osalejate arv on esialgne ja hinnanguline. 

Õppelahingud on planeeritud tänavatele ja hoonete ümbrusesse, majadesse ei siseneta ning masinatega liigeldaks ainult selleks ette nähtud kohtadesse.

Veiko-Vello Palm

Õppelahingutele eelnevatel päevadel toimuvad neis linnades ettevalmistavad tegevused  ning pärast aktiivset lahingufaasi tegutsevad alal tagala- ja toetusüksused. "Õppelahingud on planeeritud tänavatele ja hoonete ümbrusesse, majadesse ei siseneta ning masinatega liigeldaks ainult selleks ette nähtud kohtadesse. Kaitsev üksus soovib lahingute ettevalmistamisel kasutada puna-valget ohulinti, millega märgitaks pioneeritõkkeid ja -rajatisi," märgib Palm Jõhvi vallavalitsusele saadetud taotluses, mis on nüüdseks ka vallavõimude poolt kooskõlastatud. 

Jõhvi on põhitegevus planeeritud 9. mail, mil siin võib taotluse kohaselt tegutseda kuni 550 Eesti ja liitlasriikide võitlejat ja 110 masinat.

Väeüksuste liikumine toimub eelkõige Tallinn-Narva maantee ja Jõhvi-Kose tee kaudu. Kaitsevägi peab läbirääkimisi Maanteeametiga kiiruse piiramiseks, et suurendada liiklusohutust Tallinn-Narva maanteel ja Jõhvi-Tartu-Valga maanteel. Lahingute ajal juhendavad elanikke ja sõidukeid vajadusel ka Sõjaväepolitsei ja Politsei- ja Piirivalveameti patrullid.

Brigaadikindral Palm lubab, et paukpadrunite, suitsu ja õppegranaatide kasutamisel arvestatakse ilmastikuolude ja õppelahingute jaoks loodud perimeetriga. "Tuleohu tõustes ja/või elanike väga aktiivse huvi korral piiratakse harjutuse alal suitsu- ja õppegranaatide kasutamist," märkis ta lisades, et õppuse ajal järgib Kaitsevägi seadusega kehtestatud öörahu korda, mis tähendab, et kella 22 ja 6 vahel müratekitavat tegevust ei toimu. 

Kaitsevägi märgib soovitab turvalisuse huvides hoida pealtvaatajel lahingutegevusega  mõõdukat distantsi ning olla eriti tähelepanelik nii liikuva kui ka peatunud rasketehnika läheduses. 

Kevadtorm kestab kolm nädalat 

Esmaspäeval algavad ja  kolm nädalat kestev kaitseväe õppusest Kevadtorm võtab kokku osa üle 9000 inimese ligikaudu 13 riigist, teatas pühapäeval pressiteate vahendusel Kaitseväe peastaab.  Õppuse peamine tegevuspiirkond on Lääne- ja Ida-Virumaa.

29. aprillist kuni 17. maini kestval õppusel kontrollib kaitsevägi lahingplaanide sünkroniseeritust, juhtimistasandite vahelist koostööd ja üksuste valmisolekut lahingülesannete täitmiseks. Õppusel on peamine treenitav üksus 1. jalaväebrigaad ning õppuse intensiivseim osa kestab 2.-10. maini.

Kevadtormist võtavad osa nii maaväe, õhuväe kui mereväe üksused, kaasatud on 1. jalaväebrigaad, 2. jalaväebrigaadi, toetuse väejuhatuse, kui ka teised kaitseväe ja Kaitseliidu üksused. Kevadtormil osalevad nii Eestis paiknevad NATO lahingugrupi kui ka õppuste ajaks siia saabuvad kaitseväelased liitlas- ja partnerriikidest.

Kolme nädala vältel on teedel liikumas tavapärasest rohkem kaitseväe tehnikat ning kolonne, mistõttu loodab kaitsevägi kaasliiklejate kannatlikkusele ja mõistvale suhtumisele. Õppusest võtab osa sadu ühikuid tehnikat, sealhulgas soomukeid, jalaväe lahingumasinaid ja tanke.

Õhuruumi täidavad Ämaris paiknevad õhuvahendid, mida on näha ja kuulda peamiselt Ämari, Tallinna ning Lääne- ja Ida-Virumaa kohal, kuid ka mujal Eestis. Õppusel osalevad Saksamaa ja Ühendkuningriigi hävitajad Eurofighter, Poola ründelennukid SU-22, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide kopterid Wildcat, Apache ja Pavehawk ning Eesti õhuväe lennukid ja kopterid.

Merevägi osaleb õppusel mereväe laevastiku sõjalaevadega ning teeb koostööharjutusi erinevate üksustega, samuti viib kaitsevägi 6.-9. maini läbi harjutusi Tallinna Sadamas, Läänemaal ja Bekkeri sadamas.

Õppusel kasutatakse erinevaid imitatsioonivahendeid, sealhulgas paukpadruneid, õppegranaate ja valgusrakette. Rasketehnika, lennuvahendite ja imitatsioonivahendite kasutamine tekitavad tavapärasest rohkem müra. Kuna valjud helid võivad häirida nii lapsi kui koduloomi, palub kaitsevägi hoida võimalusel õppuste piirkondades mürapelglikud loomad siseruumides ning selgitada lastele toimuva põhjust.

Kaitseväe peastaab kinnitab, et õppusel osalejad teevad omalt poolt kõik võimaliku, et vältida kahjusid taristule. "Paraku pole alati võimalik kahjustusi täielikult ennetada või välistada. Kui kellegi omand on õnnetu juhuse tõttu saanud kannatada, siis palub kaitsevägi kahjud fikseerida ning võtta ühendust õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga," on kirjas pressiteates. 

Plaanide kohaselt osalevad tänavusel Kevadtormil Ameerika Ühendriikide, Belgia, Gruusia, Kanada, Leedu, Läti, Poola, Prantsusmaa, Saksamaa, Soome, Ukraina, Ühendkuningriigi ja Eesti kaitseväelased.

29. aprillist kuni 17. maini kestva Kevadtormi põhiraskus langeb suuresti Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnale, kuid puudutab ka Harju- ja Jõgeva maakondi. Õppuse põhitegevus toimub Alutaguse, Lüganuse, Jõhvi, Toila, Vinni ja Viru-Nigula valla ning Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva-Jõesuu linna territooriumitel.

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles