Lüganuse vald jagab Kiviõli põhikoolide palgaraha ümber

Kiviõli 1. keskkooli palgaraha jagatakse ümber nii, et jätkuks ka väikekoolide palgaraha katmiseks.

FOTO: klassileht.ee

200 000 euro suurune auk valla viie kooli õpetajate palgarahas kaetakse osaliselt Kiviõli kahe põhikooli arvelt, kes on varem saanud põhikooli õpetajate tasust üle jäänud summat koolis oma äranägemist mööda kasutada. 

Tellijale Tellijale

Lüganuse valla viiest põhikoolist suudavad iseseisvalt põhikooli õpetajate palgaraha katta vaid kaks: Kiviõli vene kool ning Kiviõli 1. keskkool. Need kaks kooli saavad tänu suuremale õpilaste arvule riigilt töötasu rohkemgi, kui hädapäraselt kulub, kuid seni on koolid saanud ülejäänud summat kasutada oma äranägemise järgi. Kuna vallal tuleb sellel aastal leida veel 200 000 eurot töötasude maksmiseks väiksemates koolides, otsustati Kiviõli koolides üle jäävat raha kasutada palgaraha aukude lappimiseks. Muu hulgas kulub see ka Kiviõli 1. keskkooli gümnaasiumiosa õpetajate palgaraha katmiseks. 

See pani nördima Kiviõli 1. keskkooli õpetajad, kes saatsid vallale järelepärimise, milles küsitakse, millistel õiguslikel alustel kasutatakse põhikooliastmele mõeldud riigieelarvelist toetust gümnaasiumiastme töökulude katmiseks, millised on alternatiivsed lahendused väikekoolide tööjõukulude puudujäägi katmiseks, mis põhjendustega ja millistele argumentidele toetudes otsustati tööjõukulude katmiseks kasutada kahe Kiviõli põhikooli riigieelarvelist toetust. "Juhul, kui lisaeelarve võetakse vastu ning sellest tulenevalt tekivad Kiviõli 1. keskkoolis õppetöö korraldamisega, tugiteenuste pakkumisega vms komplikatsioonid, siis kuidas sellisel juhul plaanib vallavalitsus kooli personali, õpilasi ja nende vanemaid toetada?" küsivad 18 allakirjutanud õpetajat, kes viitavad, et kuna kooli personali näol on tegemist kogukonna liikmetega, siis miks pole neid kaasatud otsustusprotsessi.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles