Viru pataljon tähistas sünnipäeva

Sel reedel täitus Viru jalaväepataljonil 102. aastapäev, mille puhul toimus neljapäeval Jõhvi keskväljakul pidulik rivistus. Reedel oli kõikidel huvilistel võimalus külastada väeosa ning tutvuda seal paikneva tehnika, relvastuse ja varustusega.

"Sünnipäeval näitab Viru jalaväepataljon siin, Jõhvi linnas, oma ajaloolise kodulinna keskväljakul ennast linnarahvale, et kinnitada: me oleme jätkuvalt rahva vägi rahva kaitseks. Täpselt nagu 102 aastat tagasi. Ainult selle vahega, et me oleme nüüd palju paremini relvastatud, varustatud ja välja õpetatud," ütles Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga, lisades, et ka edaspidi vaatab pataljon tulevikku laia riigikaitse käsitluse pilguga.

"See tähendab, et veelgi rohkem tahaks teha koostööd politsei, pääste, kohalike omavalitsuste ja muude organisatsioonidega selliselt, et vajaduse korral oleme juba harjunud ühiselt tegutsema ning sellest tekkiv sünergia aitab meid igast hädast üle," lisas kolonelleitnant Luga.

Viru jalaväepataljoni sünnipäev on 6. detsembril 1917, kui kapten Hendrik Vahtramäe asus Rakveres formeerima 4. Eesti polku. Üksus taastati 22. mail 1992. aastal Jõhvis. Pataljon kuulub 1. jalaväebrigaadi koosseisu ning valmistab ette reservväelasi jalaväepataljonidele. 

Tagasi üles