Osapoolte kohtumine lahenduseni ei viinud

Teisipäeval leppisid vallavanem Viktor Rauam ja kooli esindaja Mariliis Randmer kokku, et streik jääb ära, kui vallavanem kutsub Heidi Uustalu läbirääkimiste laua taha. Streik küll ära jääbki, kuid loodetud tulemuseni siiski veel ei jõutud.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ehkki Kiviõli kooli õpetajad jätsid lootuses, et Lüganuse vallavalitsus jõuab endise koolijuhi Heidi Uustaluga kokkuleppele, järgmiseks esmaspäevaks kavandatud streigi ära, loodetud üksteisemõistmist esimesel kohtumisel ei saavutatud. 

Reedel kohtusid esimest korda pärast 5. detsembril toimunud Heidi Uustalu ootamatut ja kiiret ametist vabastamist selle otsuse teinud Lüganuse vallavanem ning Kiviõli 1. keskkooli juht Heidi Uustalu. Ehkki kompromissettepanek streigiga ähvardavate õpetajate ja vallavalitsuse vahel oli see, et Uustalu kutsutakse kooliaasta lõpuni ajutise kohusetäitjana koolijuhi kohale tagasi, sinnamaale ei jõutud. 

Heidi Uustalu ütles, et vallavalitsus ei tulnud välja ühegi konkreetse pakkumisega. Ainus, mida nad küsisid, oli see, kas Uustalu on valmis tagasi võtma hagi, millega ta oma ametist vabastamise vaidlustas. "Ma pole mitte hagi ettevalmistamise järgus, vaid see on juba kohtus ning ma ei näe põhjust või võimalust selle tagasivõtmiseks," sõnas Uustalu. 

Lüganuse vallavanem Viktor Rauam tunnistas, et ta seda tõesti küsis, põhjendades seda sellega, et enne ka ajutise lepingu sõlmimist peaks toimuma mingi üksteisemõistmine. "Kuidas ma teen lepingut kellegagi, kes sinuga kohut käib," ütles ta.

Uustalu ise pakkus vallavalitsusele välja kaks võimalust: kas tunnistada, et nad on otsust tehes eksinud, või jõuda kompromissini. Nendega polnud jälle vald valmis kohe nõustuma. 

"Mõlemad pooled võtsid nädala mõtlemisaega," ütles Viktor Rauam, kes lubas selleks ajaks selgeks teha juriidilise poole sellest, mida seadus tähtajalise lepingu sõlmimiseks annab. 

Õpetajate esindaja Mariliis Randmer ütles, et kuna info kohtumise sisu kohta on alles uus, ei tea nad veel, kas ja millised on nende edasised sammud. Kindel on see, et esmaspäeval streiki ei alustata, sest seda kohtumisel vallavanemaga ka lubati, kuid edasised sammud pannakse paika uue koolinädala alguses.

Järgmisel nädalal lõpeb ka konkurss uue koolijuhi leidmiseks. Selle tühistamiseks vallavalitsus seni põhjust ei näinud. 

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles