Viru pataljon harjutab jalaväe koostööd soomukitega

Viru pataljoni jalavägi harjutab koostööd soomustatud üksusega.

FOTO: www.mil.ee

1. Jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljoni sõdurid õppisid ja harjutasid sellel nädalal mehhaniseeritud jalaväe allüksusekursuse raames jalastumist, paiknemisala hõivamist ning tegutsemist varitsusse sattumisel.

„Sõdurite baas- ja erialaoskused on üksikvõitleja tasemel meestel omandatud, nüüd peavad nad aru saama oma rollist allüksuses. Aega võtab nii soomukitega harjumine, üksteise tunnetamine kui ka ülematel oma üksuse „käe alla saamine,“ ütles mehhaniseeritud jalaväekompanii ülem leitnant Priit Põdersalu.

Aspirant Markus Kikkatalo oli äsja lõppenud harjutusel tegevväelasest rühmaülema töövarju rollis. Rühma juhtimist võtab ta üle märtsi kuus, pärast jaotaseme kursuse lõppu. „Minu panus on olnud veel võrdlemisi väike, aga vaikselt tekib ettekujutus enda rühmast ja selle võimekusest. Poisid – nii reamehed kui ka nooremseersantidest jaoülemad - on innukad ja tahtmist täis, nüüd on meie ülesanne neid juhtida õigele teele," ütles ta. 

Jaotaseme allüksusekursus lõpeb veebruari kuus lahinglaskmistega, sellele järgneb rühma- ning seejärel kompanii koosseisus tegutsemise õppe. Allüksusekursus kestab Kevadtormini.

Tagasi üles