Lüganuse haridusnõunik jättis koolitranspordi küsimustele vastamata

Kiviõli 1. keskkoolis õppivad Purtse lapsed ei pääse liinibussiga kooli ega tagasi.

FOTO: Erakogu

Õiguskantsler Ülle Madise saatis Lüganuse vallale märgukirja, milles palus senisest rohkem pöörata tähelepanu Purtse piirkonna laste transpordi korraldamisele ning noomis omavalitsust selle eest, et nad pole võtnud vaevaks inimeste päringutele vastata. 

Tellijale Tellijale

Lüganuse valla elanikud, kes on pikka aega püüdnud seista selle eest, et Purtse piirkonnast Kiviõlis koolis käivate laste transport oleks senisest paremini korraldatud, on saatnud valda mitmeid pöördumisi, millele haridusnõunik kui vastutav isik on jätnud õigel ajal vastamata. 

"Mõistan, et Lüganuse vallas on pärast haldusreformi vaja tegelda kooli- ja transpordivõrgu korrastamisega ja see võib võtta aega. Siiski tuleb koolitransporti puudutavatele märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamisel järgida märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadust. Leian, et Lüganuse vallavalitsus ei ole avaldajate pöördumistele vastamisel seda seadust järginud," seisab õiguskantsleri pöördumises. 

Tagasi üles