Narva-Jõesuu lükkas ranged kokkuhoiumeetmed sügisesse

Narva-Jõesuu linnavalitsus ja volikogu kolisid oma uude majja sisse 2020. aasta alguses − vahetult enne Eestis puhkenud koroonakriisi. ILJA SMIRNOV FOTO: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Narva-Jõesuu linnavõimud otsustasid negatiivse kriisieelarve vastuvõtmisega veidi oodata, ent esimesed kokkuhoiumeetmed on siiski juba päevakorras. Osast neile makstavatest hüvitistest võivad loobuda ka Narva-Jõesuu linnavolikogu liikmed.

Narva-Jõesuu linnavolikogu arutab 27. mai istungil koroonaviirusest tingitud kriisi tagajärgede valguses vajalikke eelarvemuudatusi, mille linnavalitsus on ette valmistanud. Linnapea Maksim Iljin täpsustas, et muudatusi tehakse esialgu vaid käesoleva aasta investeeringute puhul.

MAKSIM ILJIN

Otsustasime sündmustega mitte kiirustada.

"Plaanisime esitada miinuseelarve juba järgmisele linnavolikogu istungile, mis on kavas juuni lõpus. Ent pidanud rahandusministeeriumiga nõu ning esitanud neile kõik meie tänavuse aasta eelarve osad, aga ka finantskaotuste võimalikud stsenaariumid, otsustasime sündmustega mitte kiirustada ning lükkasime võimaliku miinuseelarve arutelu sügise algusesse, mil 2020. aasta kolme esimese kvartali jooksul kantud võimalikud kahjud on meile juba selged," kommenteeris Iljin.

Rakendavad operatiivmeetmeid

Narva-Jõesuu linnavalitsuse esialgsete arvestuste kohaselt tuleb neil eelarvekulusid 2020. aastal kärpida vähemalt 530 000 euro võrra.

Tulumaksu laekumised võivad eelduste kohaselt langeda 2018. aasta tasemele, mis tähendab miinus 185 000 eurot. Ressursitasude arvelt võib linnaeelarvesse laekumata jääda veel 580 000 - 676 000 eurot. "Ressursitasude laekumine sõltub nafta hinnast, põlevkivi kaevandamise tasemest ja kliimast," täpsustas Iljin.

Ühe operatiivse kriisivastase meetmena on Narva-Jõesuu võimud Iljini sõnul juba kehtestanud isikliku sõiduvahendi kasutamise piirangud nii linnavalitsuses endas kui ka allasutustes. Samuti on loobutud paljudest kavas olnud remonditöödest.

"Kuna mais ja juunis linnas toimuma pidanud peod ja üritused jäävad ära, hoiame selle pealt eelarves kokku väikese summa. Vaatasime uuesti üle linna territooriumide korrashoiu lepingud ja muutsime ka välisvalgustussüsteemide tööde tingimusi ning tänu sellele tekkis samuti lisakokkuhoiuvõimalus. Kokkuhoid võib olla ligikaudu 30 000 eurot. Arutame meie munitsipaalobjektide kehtivaid rendilepinguid, mille pealt tahame kokku hoida kuni 50 protsenti rendi kogumaksumusest, mis praegu on 125 000 eurot," rääkis linnapea, täpsustades, et praeguseks on juba leitud võimalused ligikaudu 160 000 - 180 000 euro eelarveraha kokkuhoidmiseks.

Volikogugi võib hakata kokkuhoidlikumaks

Oma kokkuhoiumeetmeid arutavad 27. mail ka Narva-Jõesuu linnavolikogu liikmed. Volikogus enamuses olev fraktsioon Ühine Kodu tegi ettepaneku vähendada kaheksa olemasoleva komisjoni tavaliikmetele istungitel osalemise eest makstavat tasu 50 eurolt 40 eurole.

"Volikogu komisjonides on 72 liiget, kelle tasustamiseks on planeeritud Narva-Jõesuu linnaeelarves volikogu alaeelarve real 4788 eurot kuus. Kui kehtestada komisjoniliikme tasu suuruseks 40 eurot kuus, siis kokkuhoid ühes kuus on 958 eurot ja aasta lõpuni 6706 eurot," selgitas fraktsiooni esimees Inge Muškina.

Kuna Narva-Jõesuu linnavolikogu istungit linna põhimääruse kohaselt juulis üldjuhul ei toimu, siis tehti ettepanek jätta saadikutele ka juulis maksmata. Sellega hoitaks eelarves kokku 8778 eurot.

Peale selle tehti volikogulastele ettepanek loobuda volikogu ülesannete täitmisel saamata jäänud töötasu hüvitisest ning kirjavahetuse kulude hüvitisest. Ülejäänud hüvitised jäävad endiselt jõusse.

"COVID-19 leviku ja eriolukorra kehtestamise tõttu Eesti Vabariigis on oodata maksude alalaekumist Narva-Jõesuu linna 2020. aasta eelarvesse. Nimetatud määruse vastuvõtmisega vähendatakse volikogu kulusid 15 484 euro võrra," võttis Muškina 27. mai istungile arutamiseks esitatud määruse eelnõu kokku.

Tagasi üles
Back