Tulekahju Aa külas Männiku pansionaadis puhkes 12. jaanuari õhtul. Hoone hävis peaaegu täielikult, hukkus kolm pansionaadi asukat. Praeguseks pole veel kinnitatud ekspertiisi tulemust, mis üheselt tulekahju põhjuse välja tooks, kuid esialgu on välja käidud kaks versiooni: elektririke ning hooletu suitsetamine.
Tulekahju Aa külas Männiku pansionaadis puhkes 12. jaanuari õhtul. Hoone hävis peaaegu täielikult, hukkus kolm pansionaadi asukat. Praeguseks pole veel kinnitatud ekspertiisi tulemust, mis üheselt tulekahju põhjuse välja tooks, kuid esialgu on välja käidud kaks versiooni: elektririke ning hooletu suitsetamine. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Aasta algul Lüganuse vallas Männiku hooldekodus toimunud ja kolm elu nõudnud tulekahju andis tõuke kontrollida kõiki hoolekandeasutusi üle riigi. Nii Ida-Virumaal kui ka Eestis üldiselt leiti puudusi rohkem kui pooltes hoonetes. 

Ida-Virumaal kontrolliti 31 hoolekandeasutuse 38 hoone tuleohutust ning selgus, et puudusi oli neist kahekümnes, ülejäänutes olid asjad korras.

Väljapääsud suletud või asju täis