Alutaguse vald pakub oma koole riigile

Põhjarannik
Copy
Illuka mõisas asuv kool on üks kolmest, mida Alutaguse vald riigistamiseks pakub.
Illuka mõisas asuv kool on üks kolmest, mida Alutaguse vald riigistamiseks pakub. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Alutaguse vallavolikogu esimees Marek Kullamägi pöördus haridus- ja teadusministri Kristina Kallase poole ettepanekuga riigistada kõik kolm valla territooriumil asuvat üldhariduskooli.

Pöördumises tõdetakse, et käesoleva aasta 1. septembriks on riik Ida-Virumaal kaheksast omavalitsusest kuues koolid osaliselt üle võtnud. Seda pole tehtud vaid Toila ja Alutaguse vallas.

"Haridus- ja teadusministeerium on Ida-Virumaa omavalitsustes juba mitmel puhul asunud toetama sealseid haridusasutusi, et eestikeelne õpe oleks hea tasemega ja elujõuline ning korrastada koolivõrku ja luua õpilastele ja õpetajatele paremad tingimused õppetööks. Selleks, et tagada kõigile põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele ning õpetajatele nüüdisaegne õpikeskkond ja tugi eestikeelseks koolikeskkonnaks, teeb Alutaguse vald ministeeriumile ettepaneku, riigistada Alutaguse valla kolm kooli (Illuka kool, Mäetaguse põhikool, Iisaku gümnaasium)."

Alutaguse valla kolme üldhariduskooli riigistamise ettepanekut põhjendatakse vajadusega toetada riigi poolt hea tasemega ja elujõulist eestikeelset koolivõrku kõigis Ida-Virumaa omavalitsustes võrdsetel alustel, samuti sellega, et kõigile põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele tagataks parimad tingimused õppetööks ja nüüdisaegne õpikeskkond.

Riigistamise puhul tagataks vallavõimu arvates eesti keeles õpetavate õpetajate olemasolu ja töö tasustamine ning koolide rahastamine võrdsetel alustel.

"Peame äärmiselt oluliseks kvaliteetse ja kodulähedase hariduse andmist, arvestades Alutaguse valla suurt territooriumi, hajaasustust ja vähenevat elanikkonda," seisab pöördumises.

Maagümnaasiumi säilitamine Ida-Virumaa lõunapiirkonnas annaks Kullamäe sõnul võimaluse tagada õpe erinevate vajadustega õpilastele ja toetada eestikeelse gümnaasiumihariduse kättesaadavust piirkonnas.

"Iisaku gümnaasiumil on olemas kuni 30 kohaga õpilaskodu, mis võimaldab siin õppida ka kaugemalt tulnud õpilastel, kellele sobib eestikeelne õpe väiksemas klassikollektiivis. Kõik kolm Alutaguse valla kooli on pikka aega tegelnud teistes naaberomavalitsustes elavate muukeelsete laste õpetamisega," kirjutas Alutaguse volikogu esimees. Ta lisas, et muukeelsete laste õpetamine nõuab lisaraha ja saadav kohamaks teistelt omavalitsustelt ei kata tehtavaid kulusid, sest teised omavalitsused ei ole nõus tasuma õppekoha tegelikku kulu.

"Meie koolide õpetajad panustavad muukeelsete laste õpetamisse ja kõik meie lõpetajad oskavad eesti keelt. Meil on pädevad õpetajad, aga osa Ida-Virumaa koolide riigistamise tõttu on tekkinud haridusmaastikul ebaterve konkurents, riigikoolide õpetajad saavad paremat töötasu, kui omavalitsus oma eelarvest saab maksta," kirjutas Kullamägi.

Alutaguse valla eelarve põhitegevuse kuludest üle poole moodustavad hariduskulud, mis sügiseste muudatuste tõttu suurenevad veelgi. "Koolide riigistamisega Ida-Virumaal on loodud olukord, kus koolide rahastamisel on tekkinud ebavõrdsed rahalised võimalused, mis omakorda süvendavad õpetajate kaadriprobleemi. Palume võimaluse korral anda ministril seisukoht meie pöördumise kohta 16. augustil 2023 Iisakus kogukonnaga toimuval kohtumisel. Alutaguse vald soovib teada, mis tingimustel on riik valmis üle võtma Alutaguse valla kõik koolid või gümnaasiumi," seisab kirjas.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles