R, 7.10.2022

Ministeeriumid ei pea Sõnajalgade ehitust seaduslikuks

Gerli Romanovitš
, ajakirjanik
Ministeeriumid ei pea Sõnajalgade ehitust seaduslikuks
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Kolm ministeeriumi peavad märtsi lõpus uuesti alanud ehitustegevust Aidus ebaseaduslikuks.
Kolm ministeeriumi peavad märtsi lõpus uuesti alanud ehitustegevust Aidus ebaseaduslikuks. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ehkki Eleon Green on oma eelkäija OÜ Kindel Vara aastaid tagasi saadud ehitusloale tuginedes ühe tuuliku Aidus püsti saanud, peab mitu ministeeriumi ehitustegevust ebaseaduslikuks ning nad soovivad ehituse kiiret peatamist. 

Kaks aastat kohtuvaidluse tõttu seisnud Aidu tuulepargi ehitamine võttis uue pöörde märtsis, kui Sõnajalgade perekond tegi juriidilise manööverduse ning alustas tuulikute paigaldamist samuti neile kuuluva ettevõtte nimel, kes aastaid tagasi sai toonaselt Maidla vallalt ehitusloa. OÜ Kindel Vara loaga on ühele tuulikujalale paigaldatud juba uus Eleoni tüüpi tuulik. Just selle tehnoloogia etalonpargiks peaks 30 tuulikuga Aidu park tulevikus saama ning just uute tuulikute sertifitseerimiseks kaks tuulikut kiiresti püsti pannaksegi. 

Julgeolekuoht ei saa õigusriigis sõltuda sellest, kas tuulepargi rajaja on riigile kuuluv äriühing Eesti Energia või erakapitalil põhinev ettevõte.

Andres Sõnajalg

Vajalik välisturule minemiseks 

Ehhki nii kaitseministeerium, kes on Aidu tuulepargi kohtuvaidluse olulisi osalisi, kui ka justiits- ja keskkonnaministeerium on seisukohal, et ehitusluba, mille alusel Sõnajalad alustasid Aidus tuulikute ehitamist, ei ole seaduslik ning see on juba käiva kohtuvaidluse ja seal tehtud otsuste eiramine, on arendaja teist meelt − Eleon Greeni juhatuse liikme Andres Sõnajala sõnul on kohtuvaidluste eiramise etteheited kohatud, sest OÜ-le Kindel Vara antud ehitusluba ei ole keegi kohtus vaidlustanud. "OÜ-le Kindel Vara väljastatud ehitusluba on kehtiv, mida on kinnitanud kohalik omavalitsus kui ehitusloa väljastaja," lausus ta Ärilehele. 

Sõnajalgade kiirustamise taga on soov kaks tuulikut püsti panna ja võrku ühendada. Andres Sõnajala sõnul on see vajalik selleks, et Eleon saaks jätkata uute tuulikute sertifitseerimist. Sõnajalad on lubanud teha Eleoni tüüpi tuulikutega praeguses tuulikutootmises revolutsiooni ning hakata sellega vallutama ka välisturgusid. Kusjuures tuulikute tootmise on nad lubanud rajada Ida-Virumaale.  

Sertifitseerimisega edasiminemiseks pannakse püsti kaks tuulikut ning ühendatakse need võrku. Rohkem tuulikuid neil praegu plaanis püstitada pole. 

Peavad ebaseaduslikuks

OÜ Kindel Vara ehitusloa muudab Lüganuse vallavalitsuse kinnitusel seaduslikuks see, et ehitustegevust alustati seaduses nõutud kahe aasta jooksul. Ehkki pärast seda otsustasid Sõnajalad ehitama hakata hoopis OÜ Aidu Tuulepark nimel, kellele on antud nii hoonestusõigus kui ka uus ehitusluba, mis kohtus on vaidlustatud, ei ole valla kinnitusel vana luba uue andmisega kehtetuks muudetud.  

Ministeeriumid on teisel seisukohal. Kõige kiiremini reageeris ehitustegevuse jätkamisele kaitseministeerium, kes sai asjast teada Põhjaranniku vahendusel. Asekantsler Meelis Oidsalu saatis kaks päeva pärast ehitustegevuse algust, 29. märtsil kirja tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti (TTJA) juhile Kaur Kajakile. "Kuivõrd Aidu tuulepargi püstitamine kujutaks endast ohtu riigi julgeolekule julgeolekurajatiste töövõime olulise vähendamise kaudu, peab riik astuma lisasamme, et ebaseaduslikku ehitustegevust peatada," kirjutas Oidsalu, rõhutades, et sellest lähtuvalt on just tehnilise järelevalve ametil oluline roll. 

Nii palus ministeeriumi asekantsler TTJA-l asuda viivitamatult tegema ehitusobjektil riiklikku järelevalvet ja juba 29. märtsi seisuga peatada ehitustegevus tuulepargis. Samuti avaldas ta ministeeriumi nimel "lootust, et riigi ühtne positsioon püsib murdumatuna, kuivõrd elulistes asjaoludes ei ole seni midagi muutunud, st riigi julgeolek saaks olulise hoobi tuulepargi kerkimisel".

TTJA alustaski järelevalvet ning esmaspäeval tuli Eleon Greenile ja Lüganuse vallale kiri, kus nõuti ehitustegevuse kohest peatamist. Lüganuse abivallavanem Risto Lindeberg, kes praegu vallavanema ülesannet täidab, tunnistas, et tegemist on 19-leheküljelise dokumendiga, mis saabus pärastlõunal ning millega vald pole jõudnud veel tutvuda. "Kindlasti me seda aga teeme, ehkki meile on see saadetud ainult teadmiseks ning nõue ehituse peatamiseks on tehtud Eleon Greenile."

Justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep saatis samuti Eleon Greenile kirja, kus märkis, et ministeerium on seisukohal, et tuulepargi ehitamine on Aidu tuulepargi maa-alal kohtu määratud esialgse õiguskaitse kehtivusest lähtudes igal juhul keelatud. 

Kuivõrd asjaga on seotud ka keskkonnaministeerium − Sõnajalad küsisid keskkonnaministeeriumist eelmisel sügisel korduvalt, kas nad võivad OÜ Eleon Green, endise OÜ Kindel Vara ehitusloa alusel siiski ehitustegevust jätkata, kuid said eitava vastuse −, on ka see riigiasutus seisukohal, et praegu Aidu tuulepargis aset leidev ehitustegevus on ebaseaduslik.

"Kui arendaja jätkab Aidu tuulepargis ehitustegevust, siis ei ole riigil muud võimalust kui pöörduda oma õiguste kaitseks ja ehitustegevuse peatamiseks kohtu poole," märkis keskkonnaministeeriumi riigivaraosakonna juhataja Silver Jakobson. 

Julgeolekuoht peab olema tõestatud

Ärilehe küsimusele, kas Sõnajalad on valmis selleks, et riik käsib neil need kaks püstitamisel olevat tuulikut maha lammutada, ütles Sõnajalg, et kuigi riigikohus leidis tõepoolest, et ka õiguslikul alusel püstitatud tuulikud võib lammutada, peab tõendamist leidma väide, et riigi julgeolek on ohus.

"Julgeolekuoht ei saa õigusriigis sõltuda sellest, kas tuulepargi rajaja on riigile kuuluv äriühing Eesti Energia või erakapitalil põhinev ettevõte. Lammutamise korral tuleb vaieldamatult alustada nendest kõige suuremat mõju omavatest tuulikutest," märkis arendaja, viidates teistele Ida-Virumaa tuuleparkidele, alustades Eesti Energia 17 tuulikuga tuulepargist vahetult riigipiiri lähedal Narvas elektrijaamade tuhaväljal. 

Märksõnad
Tagasi üles