Martin Repinskil jääb Jõhvi vallalt 14 400 eurot saamata

See foto on tehtud eelmisel neljapäeval pärast Jõhvi vallavolikogu istungit, kus tühistati varem Martin Repinskile ebaseaduslikult määratud 14 400 euro suurune lahkumishüvitis. Repisnki ise volikogu istungil saalis polnud, kuid ootas vallavalitsuse parklas oma kuulsa Audiga, mida ta ise müügikuulutuses nimetas armastuse jaoks sobivaks autoks, vallavolikogu aseesimeest Jekaterina Vassiljevat, keda ta on nimetanud "poliitiliselt lähedaseks inimeseks". Vassiljeva on sarnaselt Siret Kotka-Repinskiga avalikkusele kinnitanud, et Martin vääris Jõhvi vallalt lahkumishüvitist, kuna tegi oma tööd hingega ja ka töövälisel ajal.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Jõhvi vallavolikogu tühistas neljapäeva õhtul kolm nädalat varem vastu võetud määruse, mis andnuks riigikogusse valitud eelmisele vallavanemale Martin Repinskile 14 400 euro suurune lahkumishüvitise, ent mille määramine oli seadusega vastuolus. 

Enne istungit oli volikogule laekunud ka 2. mai kuupäevaga Martin Repinski avaldus, millest ta teatas, et loobub talle volikogu poolt 11. aprillil määratud lahkumishüvitisest. 

Opositsioon seadis kahtluse alla volikogu esimehe pädevuse 

Volikogu esimees Eduard East ütles, et kuna täiendav õiguslik analüüs näitas, et on mõistlik varasem määrus tühistada, siis tõi ta selle eelnõu saadikute ette. Määruse tühistamise poolt oli 18 saadikut, erapooletuks jäi ainsana Repinskiga samas Keskerakonna nimekirjas volikogusse valitud Allan Mänd. 

Enne hääletust soovisid opositsioonisaadikud kuulda volikogu esimehe käest, miks ta tuli eelmisel istungil välja seadusevastase eelnõuga ega kuulanud opositsiooni esindajaid, kes sama kinnitasid. "Kui me poleks sellele tähelepanu juhtinud, siis olekski see raha seadusevastaselt välja makstud," tõdes volikogu liige Niina Neglason valimisliidust Jõhvi Eest.   

Eduard East vastas, et sel hetkel ei olnud ta "vormiliselt kursis", et lahkumishüvitise määramine on kehtiva seadusega vastuolus.  Kui eelmisel suvel valiti Eduard East 2500eurose palgaga volikogu esimeheks, siis põhjendas ta selle ametikoha palgaliseks muutmist sellega, et ta suudab juristina kindlustada volikogus kvaliteetsemaid otsuseid. Täna ründasid opositsiooni esindajad Easti küsides, kus tema pädevus  nüüd oli, kui ta ei tunne isegi kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse sätteid. 

East ei nõustunud, et sellise praakmääruse vastuvõtmine eelmisel istungil oleks olnud tema tegemata töö. "Juristid teavad, et kõigi juriidiliste aktidega ei ole võimalik 100 protsenti kursis olla. Antud otsuse eelnõu oli läbi arutatud ka teistega. Kahjuks selle tulemusel ei tulnud selline nüanss välja. Selle tõttu ongi juhtunud, nagu ka mõnede teiste otsuste ja määruste eelnõudega, nii, et tulid mõned eksimused. Praegu on tegemist tööolukorraga ja tähtis on, et kõik oleks korrektne," tõrjus ta talle suunatud etteheiteid. 

11. aprillil vastuvõetud veidi üle üheksa kuu vallavanema ametis olnud Martin Repinskile lahkumishüvitise tühistamise eelnõus viidatakse justiitsministeeriumist tulnud selgitusnõudele.   Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) ütleb, et palgalisel ametikohal töötavale volikogu esimehele või tema asetäitjale, vallavanemale või linnapeale ja volikogu poolt ametisse nimetatud valitsuse liikmele võib volikogu otsusega maksta ametist vabastamisel hüvitist kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud kaks kuni kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud sellel ametikohal üle kaheksa aasta. Sama seadus ei luba hüvitist maksta, kui vallavanem lahkub ametist enda algatusel, välja arvatud, kui põhjuseks on tervislik seisund, mis ei luba edasi töötada.  

Jõhvi vallavolikogu esimees Eduard East ütles eelmisel nädalal Põhjarannikule, et kuigi Repinskile 14 400 euro suuruse lahkumishüvitise määramine on osutunud seadusega vastuolus olevaks, väärinuks ta tema meelest sellist preemiat Jõhvi toodud investeeringute eest.  

Kotka-Repinski ja Vassiljeva: Martin vääris seda preemiat 

Premeerimist pidas õigeks ka Martin Repinski abikaasa, samuti riigikogu liige, Siret Kotka-Repinski. Kui Martin Repinski teatas eelmisel nädalal sotsiaalmeedia kontol, et ei kavatse võtta vastu uut preemiat, mille määramist talle osad Jõhvi volikogu liikmed tema teada kavandavad, kirjutas ta abikaasa sellise kommentaari:

"Martin tegi vallavanemana tööd hingega. Tegi tööd nii pärast viite kui nädalavahetusel. Tegi ka tööd pere arvelt. Mina isiklikult arvan, et ta vääriks preemiat. Ta tõi vallale suuri summasid, mille eest hakatakse Jõhvi valda arendama. Martin otsustas igasugusest preemiast loobuda. See on aumehelik käitumine. Mina ei tea palju neid inimesi, kes on valmis 14 000 eurost loobuma," märkis Siret Kotka-Repinski.

Sarnase kommentaari saatis eelmisel nädalal Põhjarannikule ka Jõhvi vallavolikogu aseesimees Jekaterina Vassiljeva, keda Martin Repinski on nimetanud "poliitiliselt lähedaseks inimeseks", keda ta püüab poliitiliselt õpetada, et Jõhvis tekiks tugev Keskerakonna meeskond. 

"Tean, et Martin Repinski vallavanema ametis tegeles aktiivselt Jõhvi arenguga seotud küsimustega," märkis Vassiljeva oma kirjalikus vastuses. "Oli näha, et ta tegi tööd hingega ning seda ka töövälisel ajal."

Vassiljeva hinnangul on suurepäraste töötulemuste eest mõistlik inimest premeerida. "Martin Repinski preemiast loobumine kinnitab seda, et ta tegi tööd mitte raha, vaid valla arengu nimel," leidis vallavolikogu aseesimees. 

Volikogu opositsiooni algatusel oli neljapäeval toimunud istungil päevakorras ka volikogu esimehe Eduard Easti töötasu vähendamine 2500 eurolt 900 eurole ja aseesimeeste Jekaterina Vassiljeva ja Jelena Bezvoditskaja tasu vähendamine 540 eurolt 243 eurole. Koalitsioonisaadikute häältega võeti aga see küsimus sootuks päevakorrast maha viidates sellele, et seda eelnõu pole arutanud vallavalitsus ega volikogu komisjonid. 

Tagasi üles
Back