Erra saab kettagolfiraja või priitahtlikud pritsimehed remonditud ruumid

Purtse priitahtlikud pritsimehed soovivad kaasava eelarve toel oma garaažide teisel korrusel olmeruumid välja ehitada.

FOTO: PURTSE VABATAHTLIK PÄÄSTE

Lüganuse vald pani kaasava eelarve hääletamisele kaks ideed − kettagolfiraja ehitamise Errasse ning Purtse vabatahtlike päästjate olmeruumide remontimise −, aga jättis turvalisuskaalutlustele viidates hääletuselt välja kiviõlilaste soovi rajada linna puhke- ja grillimisalasid. 

Kokku laekus Lüganuse valla kaasava eelarve ideid viis. Hääletamisele pandi neist vaid kaks. 

Polnud investeering 

Kõrvale jäänud ideede hulgas oli noorte teadlikkuse tõstmise projekt, mis vallavanem Viktor Rauami hinnangul oli küll tore, kuid ei kvalifitseeru kuidagi investeeringuks. "Leidsime, et selle idee saab suurepäraselt ellu viia meie noortekeskuste baasil teisi rahastamisallikaid kaasates," ütles ta. 

Samuti ei pandud hääletamisele Püssi korteriühistu soovi laiendada oma parklat, kuna seal pole tegemist üldkasutatava objektiga. Vallavanem küll mõistab korteriühistu muret ja vajadust parklat laiendada, kuid kuna selle parkla kasutajad on siiski sellesama korteriühistu elanikud ja nende külalised, siis ei saa rääkida avalikust huvist. See idee on konkursil osalenud juba ka enne ühinemist. 

Kolmas idee − puhke- ja grillimiskohtade rajamine Kiviõli linna − lükati kõrvale pigem turvalisuskaalutlusel kui määrusele mittevastavuse tõttu. "Selle idee puhul kardame, et me ei suuda tagada turvalisust ei tuleohutuse ega ka avaliku korra rikkumise osas. Peale selle toob see vallale kaasa lisakulusid nende alade hooldamisel ja koristamisel," põhjendas Rauam, miks otsustati see idee kõrvale lükata. 

Hääletamine kuu lõpuni

Nii ongi Volis.ee keskkonda hääletamisele pandud kaks ideed. Ka nende puhul kaalus vallavalitsus, kas need on põhjendatud ja otstarbekad. "Enim küsimusi tekitas just kettagolfiraja rajamine Errasse, kuna meil on Kiviõli seikluskeskuses rada, mille ehitamise omaosalusse oleme raha panustanud. Aga uus rada oleks mõeldud algajatele ja tasuta kättesaadav kõikidele kasutajatele," ütles Rauam. Peale selle asub see alal, mida vald juba hooldab ja niidab. 

Turvalisuse tagamine on Rauami sõnul nii ehk naa valla ülesanne ning seetõttu on ka väga mõistlik päästjate teise korruse olmeruumide väljaehitamise toetamine. 

Ideid oleks võinud Rauami sõnul olla palju rohkem. "Tundub, et just väiksemate külade inimesed on loobunud ideede esitamisest, kuna nad võistlevad suurtega samas kategoorias. Võib-olla tuleks korda selles osas veidi muuta," ütles ta, kuid leidis, et kaasava eelarve idee tasub ka edasi tegemist.  

Ideede poolt saavad Lüganuse valla hääleõiguslikud kodanikud hääletada süsteemis Volis.ee. Hääletada saab ainult enda identifitseerimisega ja ühe korra. Hääletamine kestab kuu lõpuni. Investeering viiakse ellu veel selle aasta jooksul. 

Tagasi üles