Aseri Sadam asub vana reostust koristama

Kevadel jooksis Aseris masuut lausa silmaga nähtavalt merre.

FOTO: Koit Oras

OÜ Aseri Sadam kuulutas välja hanke, et alustada oma territooriumi puhastamist ulatuslikust jääkreostusest.

Kaks aastat tagasi valminud eelprojekti järgi on OÜ Aseri Sadam territooriumil reostunud endise keskkatlamaja ümbruse pinnas. Estakaadi ja sajandi hakul likvideeritud maapealsete mahutite vahelisel alal asub pool meetrit paks reostunud pinnase kiht umbes meetri sügavusel, maa-aluse mahutipargi ümbruses keskmiselt 2,1 (kohati isegi 2,8) meetri paksune kiht 4,5 - 12 meetri sügavusel.

Reostunud pinnasega ala suurus on 9725 ruutmeetrit ja reostunud pinnast on arvutuslikult 17 650 kuupmeetrit.

Puhastustööd on jagatud kolme etappi:  maa-aluse mahutipargi likvideerimine, selle ümbruses reostunud pinnase likvideerimine ning estakaadi ja kunagiste maapealsete mahutite vahelise reostunud ala puhastamine.

Hankega otsitakse esimese etapi tööde tegijat.

OÜ Aseri Sadam juhatuse liige Gaido Kentem ütles, et esimene etapp hõlmab maa-aluste mahutite väljakaevamist ja nende ümbruse pinnase puhastamist.

"Toetust antigi meile esimese etapi jaoks, teeme kõigepealt selle ära, siis vaatame, kuidas edasi; uus taotlusvoor tuleb kevadel," rääkis ta.

Esimese etapi tööde kogumaksumus on 441 000 eurot, lõviosa sellest ehk peaaegu 400 000 eurot tuleb keskkonnainvesteeringute keskuse toetusena.

Aseri vana reostus tõusis teravalt päevakorda tänavu kevadel, kui madal veetase tõi rannas nähtavale merre jooksva masuudinire. Probleemist teati juba endise Aseri valla aegadel, keskkonnainspektsioon on asjaga aastaid tegelnud. Eelmisel aastal tehtud ettekirjutuse vaidlustas maaomanik kohtus.

Mereäärse reostuskolde likvideeris Aseri Sadam maikuus, väidetavalt sealt enam midagi ohtlikku merre ei jookse.  Loodetavasti asutakse nüüd peatselt ka põhilist reostusallikat kõrvaldama.

Tagasi üles