Jõhvi Tammsaare tänaval puudub kõnnitee ning jalakäijad on sunnitud siin liiklust sõiduteel koos autodega jagama. Arengukava näeb muu hulgas ette, et promenaadilt hargneb ka siia kergliiklustee.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Täna volikogus hääletamisele minevad Jõhvi arengudokumendid näevad ette, et pööratakse oluliselt suuremat rõhku kergliiklusteede võrgu ning autovabade piirkondade laiendamisele linnas. 

Tellijale Tellijale

Volikogu peaks täna hääletama Jõhvi uuendatud arengukava aastani 2025 ning eelarvestrateegiat aastani 2023. Need dokumendid kajastavad omavalitsuse arendusplaane lähiaastateks ning nende rahalisi katteallikaid. 

Kergliiklusteed fookuses