Omavalitsused ja riik sõlmisid "tondilosside leppe"

Kohtla-Järve Sompa linnaosas on paljudest majadest alles jäänud ainult varemed.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Kolmapäeval, 2. oktoobril kirjutasid rahandusministeeriumi, Valga ja Lüganuse valla ning Kohtla-Järve linna esindajad Kohtla-Järvel alla tühjenevate korterelamute näidisprojekti koostööleppele. Eesmärk on välja töötada lahendused tühjade ja pooltühjade majade probleemile nii omavalitsuste kui ka kohalike elanike jaoks.

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et mure pooltühjade majadega mõjutab nii piirkonna elukeskkonda, sotsiaal-majanduslikku olukorda kui ka regionaalarengut tervikuna. "Sellistes majades ei soovi inimesed elada ja neist lahkutakse, see suurendab piirkonna mahajäämust ja omavalitsuse koormust veelgi," ütles minister. "Läbi konkreetsete praktiliste tegevuste töötame koostöös kolme omavalitsusega välja lahendused, mida saavad edaspidi kasutada ka teised sama murega piirkonnad."

"Valga on elanikkonna vähenemisega seotud probleemidega tegelnud juba aastakümneid. Tühjad ja lagunevad majad vähendavad kinnisvara väärtust ning kogu linna elujõudu," märkis Valga vallavanem Margus Lepik. "Täna allkirjastatud projekt on kahanevatele linnadele väga oluline edasiminek, et koos riigiga olukorrale lahendus leida."

Lüganuse vallavanem Viktor Rauam sõnas, et eeltööd näidisprojektis osalemiseks tuli teha päris pikalt, kuid algusest peale oli lootust, et vald projekti ettepaneku osaliseks saab. "Olime saanud üle Eesti tuntuks selle poolest, et Kiviõli linnas, mis on tänaseks Lüganuse valla keskus, oli alates 2000. aastast juba ära lammutatud umbes 20 pooltühja kortermaja. Kogu selle aja me ise õppisime ja katsetasime erisuguseid meetodeid kortermajade probleemi lahendamiseks, kulutasime selleks ka päris hulga aega ning omavalitsuse eelarveraha," sõnas Rauam.  

Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko ütles, et Kohtla-Järvele on algatatud projekt väga tähtis. "Linnas on elamiskõlbmatute majade lammutamise vajadus. Loodame projekti raames saada õiguslikku lahendust ja raha probleemide lahendamiseks."

Projekti käigus valitakse Kohtla-Järvel, Valga ja Lüganuse vallas välja üks-kaks pooltühja korterelamut. Töötatakse välja omandiküsimuse õiguslikud lahendused ja kolitakse elanikud ümber. Plaanis on ka tühjade korterite kaardistus ja ruumiliste analüüside läbiviimine nendes omavalitsustes. Projekti lõpuks saavad omavalitsused juhendid, et edaspidi ise tühjenevate kortermajade probleemi lahendada ja ennetada. Tulemused on aluseks lisatoetusmeetmete väljatöötamiseks omavalitsustele ja võimalike seadusemuudatuste ettepanekute koostamiseks.

Projekti lõpptähtaeg on 2021. aasta lõpp ning eelarve 803 225 eurot, millest 630 000 eurot on planeeritud toetusena kolmele omavalitsusele tegevuste elluviimiseks nende territooriumil. 

Tagasi üles