Eesti aasta aineõpetaja nominent Julia Smirnova tahab kooli rohkem rõõmu tuua

Julia Smirnova töötab Maleva põhikoolis, endises ühisgümnaasiumis, 1991. aastast. Ajalugu ja ühiskonnaõpetust aitab ta õpilastel mõista ka mitteformaalsete tundide abil.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

"On meeldiv, kui lapsed tulevad ja ütlevad: mul on kõik hästi, ma sain seda, mida tahtsin, ning olen õnnelik. See on mulle kui õpetajale üks olulisemaid momente − näha, et ka mina olen panustanud sellesse, mida õpilane on saavutanud, olen saanud tema elust osa ja teda kuidagi aidanud." ütleb Kohtla-Järve Maleva põhikooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Julia Smirnova, kes tänavu kandideeris üleriigilisel aasta õpetaja konkursil aasta põhikooli aineõpetajaks.

Tellijale

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajal on peaaegu iga päev viis-kuus tundi, ent peale selle tegelete te omal algatusel ka projektitööga. Igal aastal osalete lastega mitmes projektis. Miks peate seda laste hariduses oluliseks?

Projektide kirjutamine ja neis osalemine aitab lapsi arendada ning ka mul endal areneda. Projektid võimaldavad õppida palju seda, mis ei kuulu nende standardite hulka, mida me tunnis täitma peame. Säärane õpe toimub pärast tunde mitteformaalse suhtluse käigus.

Tagasi üles