Heidi Uustalu Kiviõli kooli ei naase, direktoriks võib saada õpetajate üks eestkõnelejaid

Anu Vau on olnud üks Kiviõli õpetajate eestkõnelejaid selles konfliktis, kes osales ka 8. jaanuaril toimunud läbirääkimistel vallavanem Viktor Rauami ja Lüganuse munitsipaalpoliitikute Arno Strauchi ja Mart Kivistikuga.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Kiviõli 1. keskkooli direktori ametist tagandatud Heidi Uustalu ei naase ajutiselt koolijuhi ametisse, kuna vald ei nõustunud tunnistama tema vallandamise ebaseaduslikkust. Kooli direktoriks kandideerib eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anu Vau, kes on olnud selles konfliktis õpetajate üks eestkõnelejaid ja vallavõimude tegevuse üks silmapaistvamaid taunijaid. 

Veidi aega enne seda, kui selle nädala esmaspäeval oleks alanud Kiviõli kooli õpetajate väljakuulutatud streik, leppisid osapooled kokku selles, et streik jääb ära juhul, kui Lüganuse vallavalitsus istub Heidi Uustaluga läbirääkimiste laua taha ning alustab läbirääkimisi tema jätkamiseks ajutise juhina kooliaasta lõpuni.  

Kompromissi pole tahetudki 

Vallavalitsus ja Heidi Uustalu kohtusid 5. detsembril lahvatanud tüli ajal esimest korda eelmisel reedel. Lüganuse vallavalitsus ei tulnud siis välja ühegi konkreetse ettepanekuga. Küll oli Heidi Uustalul kaks ettepanekut: vald tunnistab hagi õigeks või kompromiss püütakse saavutada kohtumenetluse käigus. Vallavalitsus võttis pärast seda nädal aega mõtlemiseks. 

Heidi Uustalu.

Matti Kämärä

Heidi Uustalu: Ma ei saa sellist ettepanekut vastu võtta. 

Reedel see tärmin kukkus ning valla pakkumine Heidi Uustalule oli see, et vastastikuse usalduse taastamiseks lõpetatakse Heidi Uustaluga 2004. aastal sõlmitud tööleping poolte kokkuleppel alates 6. detsembrist.

Pooled kinnitavad, et neil ei ole teineteise vastu nõudeid töölepingu erakorralise ütlemise asjus ning menetluskulud jäävad poolte endi kanda. Kuna eelnev töösuhe saab kokkuleppe alusel lõpetatud, on kohtuliku kompromissi üks osa ka uut ajutist töölepingut käsitlev punkt, mille alusel Uustalu oleks saanud ajutise lepingu selle aasta 17. juulini. 

Lisaks oleks pidanud Uustalu koos vallavalitsusega saatma välja pressiteate, kus nad koos kinnitavad, et poliitilise neutraalsuse tagamine koolis on oluline ning sellest peetakse kinni. Lisaks andis vallavalitsus teada, et kui Uustalu kooli naaseb, alustatakse seal teenistuslikku järelevalvet, et kontrollida mitmete dokumentide ajakohasust ja kooli tegevuse seaduspärasust. 

"Ma ei saa sellist ettepanekut vastu võtta," tõdes Heidi Uustalu, kelle sõnul on selle ettepanekuga lõplikult selge, et vallavalitsus ei soovinudki mingi kompromissini jõuda. Võideti lihtsalt aega. 

Uustalu saatis vallavalitsusele vastupakkumise, mille järgi kompromissi tingimuseks oleks see, et Lüganuse vald tunnistab, et temaga sõlmitud töölepingu erakorraline ülesütlemine on tühine. "Kui vald selle tingimusega nõus on, saab rääkida ka muudest kompromissi osadest," seisis ettepanekus. 

Küll tunnistas Uustalu, et ehkki tema peab oma võitlusi nii töövaidluskomisjonis kui kohtus edasi, on selge, et tema koolijuhi kohale ei naase ning on aeg edasi liikuda. 

Koolil oma kandidaat

Kommunikatsioonifirma Powerhouse, kelle teenustele kulutas Lüganuse vald detsembrikuus 3780 eurot, saatis pärast Uustalu vastust välja pressiteate, kus kinnitatakse, et kriisile leiti lahendus ning jätkatakse uue direktoriga.  

Pressiteates seisab, et Lüganuse vallavalitsus jätkab Kiviõli 1. keskkoolile uue koolijuhi otsimisega konkursi teel, sest varasema direktori Heidi Uustaluga jäi üksmeel leidmata. 

"Tänan siiralt nii Heidi Uustalu kui ka Kiviõli 1. keskkooli peret, et nad näitasid meie suhtekriisi lahendamisel head tahet ja lugupidavat suhtumist ning hoiavad praeguseks taastatud koolirahu," ütles vallavanem Viktor Rauam pressiteate vahendusel. "Jätkame väljakuulutatud konkursiga uue koolijuhi leidmiseks Kiviõli 1. keskkoolile, sest me ei jõudnud Heidi Uustaluga kokkuleppele direktori kohusetäitja lepingu sõlmimiseks."

Lüganuse koolijuhi kohale kandideeris kokku kolm inimest. Üks nende hulgast on läbirääkimistel kooli esindanud õpetaja Anu Vau. 

Õpetajate esindaja Mariliis Randmeri sõnul on Vaul olemas kõikide õpetajate toetus. "Tegemist on inimesega, kes on Heidi kõrval aidanud praegust süsteemi ehitada, mis annab meile õpetajatena ka kindlust, et minnakse edasi senist teed," ütles ta ning lootis, et vald tõesti kolme kandidaadi seast just Anu Vau valib. 

Randmeri sõnul on vallavanem varasematel koosolekutel kinnitanud valla valmisolekut õpetajaid uue direktori valimise protsessi kaasata. "Loodame, et seda lubadust peetakse, sest me tõesti tahaksime kaasa rääkida," märkis ta.  

Küll kinnitas Randmer, et ehkki nad on valmis kompromissina uue, oma direktoriga jätkama, ei tähenda see, et nad oleksid leppinud Heidi Uustalule tehtud ülekohtuga. "Head ja usalduslikku suhet vallaga on praegu äärmiselt keeruline uuesti taastama hakata," tõdes ta ning lisas, et nad saavad täiesti aru, et Heidi Uustalu ei saanud talle tehtud pakkumist vastu võtta. 

Anu Vau kirjutas sel nädalal Põhjarannikus ilmunud arvamusloos: "Ausus on kogu selle tüli üks olulisemaid märksõnu. Ilmselgelt poleks me praeguste sündmuste keerises, kui Lüganuse vallavalitsus teaks, mis on ausus, härrasmehelikkus, diplomaatia. Õpetajad on kogu protsessi jooksul pidanud oma sõna, vaatamata vastaspoole petmisele, hämamisele ja sõna otseses mõttes valetamisele."

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles