Suurte kalluritega blokeeritud kesklinn. Punaste käiselintidega 11 päeva varem Toompea rünnakut juhtinud Mihhail Lõssenko töölissalklaste poolt sissepiiratud linnavalitsuse hoone. Maja sees sõeluvad kümned Pihkvast kohale tellitud dessantväelased. 213 nõukogudemeelset tegelast üritasid Kohtla-Järvel täna 30 aastat tagasi sel moel moodustada Eesti alternatiivseid võimuorganeid, mis hoiaks ära Eesti taasiseseisvumise. 

Nii suurt tähelepanu nagu 26. mail 1990. aastal pole järgnenud 30 aasta jooksul pälvinud ükski Kohtla-Järvel toimunud sündmus. Kaevurite ja keemikute linna olid sel päeval kohale sõitnud peale Eesti ka enamiku Nõukogude Liidu suuremate meediakanalite esindajad, ajakirjanikke oli USAst, Kanadast, Prantsusmaalt, Šveitsist. 

Kommentaarid
Copy