Virumaa kolledžis anti tuhandes diplom

Tuhandenda lõpetajana sai diplomi kütuste keemia ja tehnoloogia magister Natalja Stepanov. Pilt on tehtud pärast lõputöö kaitsmist.

FOTO: Erakogu

Taltechi Virumaa kolledžis toimus kolmapäeval digitaalne lõpuaktus, kus diplomid anti üle kontaktivabalt. Tuhandenda lõpetajana sai diplomi kütuste keemia ja tehnoloogia magister Natalja Stepanov.

Kolledži lõpetasid kuue rakenduskõrghariduse õppekava üliõpilased ning kütuste keemia ja tehnoloogia magistrid. Lõpetajad saavad TalTechi diplomi ja õiguse jätkata õpinguid TalTechis või mistahes teise ülikooli magistri- või doktoriõppes. 

"1000. lõpetaja on ilus kingitus sügisel 20aastaseks saavale kolledžile. Tunnustan üliõpilasi ja nende juhendajaid, kes vaatamata eriolukorra tingimustele suutsid jõuda lõputöö eduka kaitsmiseni. Selle aasta rakenduslike tööde tase oli väga kõrge, mida näitavad nii hinded kui ka kaitsmiskomisjoni liikmete tunnustav hinnang. Oleme uhked oma vilistlaste üle, kes on tööjõuturul oodatud ning konkurentsivõimelised ka kõige suuremate kriiside ajal," ütles kolledži direktor Mare Roosileht.

Digitaalsel lõpuaktusel võtsid sõna kolledži direktor Mare Roosileht, õppedirektor Anu Piirimaa ja tehnikaülikooli inseneriteaduskonna dekaan Fjodor Sergejev. Oma tervitussõnad saatsid lõpetajatele Enefit Energiatootmise juhatuse esimees Mart Proos ja Viru Keemia Grupi personaliosakonna juhataja Tea Allikmäe. Diplomite üleandmine toimus peale sõnavõtte kontaktivabalt kolledži maja ees. Lõpetamine kanti üle kolledži Youtube'i kanalil.

Virumaa kolledžis jätkub vastuvõtt kolmel rakenduskõrgharidusõppe ning kahel magistriõppe erialal.

Tagasi üles