SISUTURUNDUS Ühiselt Jõhvi Eest

Valimisliit Ühiselt Jõhvi Eest
Copy
Valimisliit Ühiselt Jõhvi Eest.
Valimisliit Ühiselt Jõhvi Eest. Foto: Anatoly

Ühiselt Jõhvi huvide eest seismine eeldab rahvaga rääkimist. Ainult nii on võimalik teada ja lahendada tegelikke probleeme. Pole kahtlust, et Jõhvi peamised mured on seotud juhtimisega.

Sellepärast on valimisliidu Ühiselt Jõhvi Eest peaeesmärgid järgmised:

* toome Jõhvi valitsemisse tagasi kauaoodatud töörahu;

* vallavalitsus ja hallatavad asutused poliittöökohtade vabaks; teenistusse ja tööle võetakse vaid teadmiste ja oskuste põhjal;

* taastame Jõhvi kui regionaalkeskuse väärikuse ja maine.

Järgmise probleemide ringi moodustavad teemad, millest on räägitud juba mitu valimistsüklit, kuid püsivate juhtimisprobleemide tõttu pole soovitud kiirusel edasi liigutud.

Muudame Jõhvi noortepäraseks, kuulame noorte arvamust, toetame noortekeskuse arendamist ja noorte organiseerumist.

Tagame kvaliteetse ja mitmekülgse eesti- ja venekeelse põhihariduse. Toetame alternatiiv- ja kõrghariduse omandamise võimaluste loomist Jõhvis. Lasteaialastele tasuta toit, valla lastele tasuta huviringid.

Oleme ettevõtjatele usaldusväärseks ja abistavaks partneriks ning vähendame bürokraatiat. Prioriteediks on planeeringute ja mitmesuguste lubade-taotluste võimalikult kiire menetlemine.

Muudame linnakeskkonna hubaseks ja inimsõbralikuks. Rajame kergliiklusteid ja terviseväljakuid. Teeme surnuaia korda. Alustame läbirääkimisi ühistranspordi korralduse parendamiseks.

Loome võimalused väärikaks vananemiseks kõikidele Jõhvi elanikele. Toetame sotsiaalteenuste arendamist ja väärikate ülikooli loomist.

Tagame korteriühistute juhtide koolitamise ja nõustamise toetuste taotlemisel korterelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamiseks (Kredex jt).

Otsime võimalusi turu ajakohastamiseks, sest Jõhvi turg on praegu regionaalkeskuse häbimärk. Soodustame Jõhvi uue talutoodete turu rajamist.

Loome Jõhvi kompaktse jäätmejaama sorteeritud jäätmete tasuta äraandmiseks. Toetame maa-aluste jäätmemahutite paigaldamist.

Taaselustame Jõhvi laulupidude ja skulptuurifestivalide traditsioonid. Toetame rahvus- ja kultuuriseltse ning Jõhvi Keskraamatukogu uue hoone rajamist.

Taasalustame liitumisläbirääkimisi Toila vallaga.

Kõik eespool kirjeldatud probleemid on tegelikult iseseisvad teemavaldkonnad, millel omakorda palju allteemasid. Nendest tuleb põhjalikumalt juttu edaspidi.

Märksõnad

Tagasi üles