Jõhvi lükkab N&V oma tänavatelt minema

Erik Kalda
, ajakirjanik
Copy
N&V masinad on aastaid Jõhvi tänavatel tööd teinud. Ka tänavu neljaks ja pooleks aastaks sõlmitud hankeleping taganuks firmale selle aja jooksul neli miljonit eurot. Ent kuu ajaga läksid N&V-l vallavalitsusega suusad risti ning vald lõpetab lepingu.
N&V masinad on aastaid Jõhvi tänavatel tööd teinud. Ka tänavu neljaks ja pooleks aastaks sõlmitud hankeleping taganuks firmale selle aja jooksul neli miljonit eurot. Ent kuu ajaga läksid N&V-l vallavalitsusega suusad risti ning vald lõpetab lepingu. Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Jõhvi vallavalitsus otsustas, et tuleb teehooldusfirma N&V soovile vastu ning lõpetab linnatänavate hooldamise lepingu, samas öeldakse firmale üles maapiirkondade hooldamise lepingud, kuna ettevõte ei täitnud oma kohustusi.

Vallavanem Maris Toomel põhjendas linnatänavate hooldamise lepingu ülesütlemist asjaoluga, et veebruari alguses sai vallavalitsus OÜ-lt N&V kirja, milles sooviti alates 16. veebruarist lõpetada Jõhvi linna tänavate hooldamine.

Mõõt sai täis

"Vallavalitsus tuleb sellele soovile vastu ja lõpetab töövõtulepingu poolte kokkuleppel alates 19. veebruarist," lisas ta. Toomeli sõnul on see kindlasti pretsedent ja ei ole vallavalitsusele lihtne, ent seda tuleb teha.

"Me oleme N&V esindajatega kohtunud ning andnud ka lisaaega lepingu tingimuste täitmiseks, viimati andsime N&V-le nädala teede hoolduses tekkinud puudujääkide kõrvaldamiseks, aga selle nädalaga ei ole midagi muutunud. Vajame siiski teenuseosutajat, kes peaks lepingu tingimustest kinni. Sellisel kujul ei saa edasi minna."

Vajame siiski teenuseosutajat, kes peaks lepingu tingimustest kinni.

Maris Toomel

Valla maapiirkondade hooldamist käsitlevad lepingud ütleb aga vallavalitsus N&V-le üles, sest ettevõte ei täitnud lepingust tulenevaid kohustusi ajavahemikus 7. kuni 15. veebruarini ja vallavalitsus pidi otsima teisi teenusepakkujaid nende teede korrashoiuks.

Toomel ütles, et esialgu kasutatakse teede ja tänavate korrashoiuks ajutist lahendust, seda kuni uue hanke väljakuulutamiseni. Ajutine lahendus tähendab seda, et vallavalitsus saadab ametlikud pakkumused välja nendele ettevõtetele, kellega enne ümarlauas kohtuti ning kel on võimekus ja valmisolek teehooldusteenust osutada. Nende ettevõtetega tehakse ka ajutised lepingud kuni uue hanke võitja selgumiseni.

Tehtud juba kaks leppetrahvi

Sel nädalal tegi vallavalitsus N&V-le juba teise leppetrahvi linnas halvasti hooldatud tänavate tõttu. Kui esimene trahv oli 6000, siis nüüdne 7500 eurot.

Vallavalitsuse majandus- ja ettevõtlusspetsialist Arno Uprus, kes sel nädalal Jõhvi tänavate olukorda kontrollis, ütles, et trahvisumma oleks võinud olla tegelikult palju suurem.

"Trahvisime nende kohtade eest, kus olukord kõige jõhkram ja inimesed ei pääsenud liikuma," lausus Uprus. Tema sõnul pole trahvimises midagi erakordset: need on lepinguga reguleeritud ning ettevõte on ise nõustunud, et kui nende töö nõuetele ei vasta, on ette nähtud leppetrahv.

"See on sama nagu kingade ostuga. Kui teile müüakse praakkingad, siis teeb müüja kas allahindluse või ostab need tagasi."

Uprus ei oska öelda, miks N&V sel talvel oma tööga toime ei tule. "Nad kogu aeg räägivad, et saavad hakkama, aga tegelikult ei saa. Olen teinud ka ettepaneku, et loobugu siis osast rahast ja võtku kedagi kõrvalt appi, aga seda nad ka pole tahtnud teha," rääkis ta.

Upruse sõnul on ebanormaalne ka see, et vallavalitsus peab täitma N&V dispetšiteenistuse rolli. "Meile tuleb sadu kõnesid pahastelt inimestelt, kes ütlevad, et N&V dispetšerit ei saa kätte. Lisaks sellele, et vallavalitsus nende eest dispetšiteenust pakub, peame pakkuma ettevõttele ka tööde korraldamise teenust: pidevalt nad küsivad meilt, mida nad nüüd tegema peavad. Meie ei pea seda neile ütlema. Kõik on lepingutega sätestatud," rääkis Uprus.

N&V esindajalt ei õnnestunud Põhjarannikul reedel kommentaari saada.

N&V nõudis ise lepingu lõpetamist

Pärast 29. jaanuari lumetormi kohtusid vallavalitsuse liikmed N&V juhtidega ning esitasid firmale oma pretensioonid kehva töö kohta.

Juba 2. veebruaril saatis aga N&V juhatuse liige Maria Merkulova vallavalitsusele avalduse, kus teatas, et nad soovivad lõpetada vallaga äsja neljaks ja pooleks aastaks sõlmitud teede ja haljasalade hooldamise lepingu.

Jõhvis koosnes hange seekord kolmest osast: üks puudutas linnatänavaid ning kaks maapiirkondi. N&V võitis kõik kolm ning linnatänavate hoolduse lepingu jõudsid mõlemad pooled allkirjastada.

Maapiirkondi puudutavaid lepinguid keeldus N&V esmalt allkirjastamast, viidates soovile kõigist lepingutest taganeda. Need siiski allkirjastati 7. veebruaril.

Maria Merkulova põhjendas ettevõtte soovi lepingust taganeda oma avalduses vallavalitsusele nii: "Alates 31.01.2022 on OÜ N&V esindajad korduvalt kohtunud Jõhvi vallavalitsuse esindajatega seoses kõnealuse lepinguga. Nende kohtumiste käigus on ilmnenud, et lepingu poolte vahel on usaldus edasise koostöö tegemiseks pöördumatult kahjustunud."

Vallavanem Maris Toomel vastas toona, et vallavalitsus ei nõustu lepingu lõpetamisega poolte kokkuleppel.

Toomeli sõnul on hankelepingu sõlmimisega Jõhvi vallavalitsusel õigustatud ootus, et järgneva 54 kuu jooksul osutab OÜ N&V Jõhvi linnas nõuetekohast teede ja haljasalade hoolduse teenust hankelepingus kokku lepitud tingimustel.

N&V omanik Nikolai Ossipenko tunnistas siis Põhjarannikule, et nendepoolne lepingutest loobumine on seotud vallavalitsuse ametnike etteheidetega. "Kui inimesed töötavad ööd ja päevad läbi, vastutasuks neid aga alandatakse ja solvatakse, sealhulgas ettevõtte juhatuse liiget, siis on selge, et mingit koostööd ju teha ei saa."

Hoolimata ähvardusest leping lõpetada jätkas N&V siiski pärast 16. veebruari teenuse osutamist, ent vallavalitsus polnud jätkuvalt firma tööga rahul.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles