Hannes Mets lahkus ministri nõudmisel Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse juhi ametist

Erik Gamzejev
Copy
Hannes Mets otsustas pärast ministeeriumi järelevalve tulemusi ja minister Kristina Kallase nõudmist, Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktori ametist lahkuda.
Hannes Mets otsustas pärast ministeeriumi järelevalve tulemusi ja minister Kristina Kallase nõudmist, Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktori ametist lahkuda. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktor Hannes Mets lahkub haridusministri nõudmisel ametist, kuna teenistusliku järelevalve käigus ilmnes, et koolis ei toimuv õpe ei vasta aastaid seadustele ja toimub suuremas osas vene keeles. 

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul oli olukord koolis nii üldise juhtimise, õpetajate kvalifikatsiooninõuetele vastavuse kui eesti keeles õpetamisega halb. „Koolis toimuv õpe ei vasta seaduses sätestatule ja ei ole vastanud juba aastaid. Kuigi seaduse järgi on kutsekeskhariduse õppekeel eesti keel, õpetatakse Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses valdaval osal kutsekeskhariduse õppekavadel nõutaval tasemel eesti keeles vaid eesti keele tunnis ja suur osa õppest toimub vene keeles. Sellises olukorras ei näe ma võimalust, et kooli juhtkond ei võta vastutust,“ selgitas minister.

Rohkem, kui pool aastat kestnud järelevalve tuvastas, et kooli kutseõpetajatest olid kesk- või keskeriharidusega 66%, mis ei ole kooskõlas seaduses sätestatuga, kuna kutseõpetaja kutsestandardi madalaimale tasemele vastavaid õpetajaid ei tohi koolis olla üle 20%. Järelevalves selgus ka, et riigikeeleoskus ei vastanud nõutud tasemele kolmandikul töötajatest.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktor Hannes Mets otsustas lahkuda omal soovil alates tänasest. Direktori kohusetäitjana võtab ajutiselt koolijuhi ülesanded üle Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna juhataja Ülle Matsin. Ministeerium on alustanud kutsehariduskeskusele uue koolijuhi otsimist.

„Pean oluliseks, et Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus saaks kiiresti ära tehtud vajalikud reformid, et maakonnas oleks tagatud noortele põhiseaduslik õigus saada haridust eesti keeles ning neile, kelle eesti keel ei vasta vajalikule tasemele, ka vajalik tugi eesti keele õppimiseks. Järgmisest aastast, kui hakkab kehtima õppimiskohustus kuni 18. eluaastani, on eriti kriitiline, et kool viiks oma õppe kvaliteedi ja eestikeelse õppe mahu vastavusse seaduses sätestatuga,“ sõnas Kallas.

Õpilaste vastuvõtt kooli ja muu koolitegevus juhi vahetusega ei katke.

Põhjarannik kirjutas eelmise aasta 15. septembril, et Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses ei valda eesti keelt suur osa õpilastest ega õpetajatest ja peaaegu kogu õppetöö toimub vene keeles. Pärast seda otsustas ministeerium koos keeleametiga viia koolis läbi teenistuliku järelevalve, kus võeti vaatluse alla ka eesti keele ja eestikeelse õppe korraldus.

Tagasi üles