Aleksei Jevgrafov haiglaskandaalist: Ago Kõrgvee on võimu kuritarvitanud ja tekitanud Narva Haiglale ulatuslikku rahalist kahju

Põhjarannik
Copy
Aleksei Jevgrafov.
Aleksei Jevgrafov. Foto: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu esimees, Narva volikogu ja riigikogu liige Aleksei Jevgrafov avaldab omapoolse seisukoha, miks on vajalik haigla juhi Ago Kõrgvee ametist tagandada. Põhjarannik avaldab Jevgrafovi teksti allpool täismahus. 

"Mõistan Narva Haigla juhivahetuse ümber tekkinud elavat arutelu ja seda, et poliitilised oponendid on seda enda huvides ära kasutanud, kuid tõde tuleb väljaütlemistest luubiga otsida. Loomulikult on kõige lihtsam tegelikest põhjustest mööda vaadata ja tekitada rahvuspõhine konflikt. Kuid haigla nõukogu esimehena saan südamerahuga kinnitada, et Ago Kõrgvee väljavahetamine ei ole poliitiline otsus, vaid hoolikalt läbikaalutud samm, mis seab esiplaanile Narva elanike huvid ja haigla jätkusuutlikkuse. Haigla juhtkond toetab jätkuvalt eesti keele kasutamist tööalases tegevuses ja oleme valmis personali eesti keele õppimisse ka omalt poolt igakülgselt panustama.

Pean Ago Kõrgveest lugu kui hinnatud arstist, kes on meditsiinivaldkonda palju panustanud, kuid mis puudutab tema tegevust haiglajuhina, siis pretensioonid tema töö osas hakkasid laekuma juba eelmise aasta alguses, mitte mullu sügisel, kui vahetus haigla nõukogu. Toon vaid ühe näite.

2023. aasta 29. mail toimunud haigla nõukogu koosolekul arutati Ago Kõrgvee tööga seotud pretensioone koos konkreetsete näidetega. Toonane nõukogu esimees Katri Raik, kes täitis ka Narva linnapea ülesandeid, keeldus aga koosoleku protokolli allkirjastamast ega saatnud seda ka haigla kantseleile. Katri Raik peab ise selgitama, miks ta otsustas Ago Kõrgvee tööga seotud probleemidest vaikida.

Eilses (27.02.24 - toim) "Aktuaalse kaamera" intervjuus väitis Ago Kõrgvee, et haigla eelmise aasta tegevust hõlmavas auditis ei ole välja toodud ühtegi pretensiooni. See on vale! Puudujääkidele osundavaid punkte on mitmeid, näiteks tööjõukulude kontrollimisel tuvastasid audiitorid, et Ago Kõrgvee on 17.04.2023 sõlminud töölepingu iseendaga. Tekkis olukord, kus Ago Kõrgvee sai füüsiliselt juhatuse liikme ülesannetes haiglas viibides samal ajal töölepingu alusel palka nii juhatuse liikmena kui ka koduvalve eest. Oluline on ka märkida, et sihtasutuste seaduse § 18 lg 4 kohaselt on sihtasutuse ja juhatuse liikme vahel tehtud tehing tühine, kui nõukogu ei ole seda heaks kiitnud.

Lisaks on Ago Kõrgvee korduvalt teinud investeeringuid nõukogu nõusolekuta ja nõukogu liikmeid informeerimata, millega on olulisel määral rikkunud finantsdistsipliini. Riigihanke seaduse rikkumiste tulemusel on SA Narva Haigla juba maksnud ligi 10 000 eurot trahvi. Praegu kontrollib Riigi Tugiteenuste Keskus veel ühe hanke korraldamise rikkumist, mille tulemusel ähvardab haiglat 57 000 euro suurune trahv.

Ago Kõrgvee ületas oma volituste piire, kui andis 11.03.2022 korralduse soetada haigla vahenditest ühekordse maksega 45 203 euro eest sõiduauto Škoda Superb. Nõukogu ei olnud seda väljaminekut eelnevalt heaks kiitnud ja samuti ei olnud haigla eelarves selleks ettenähtud raha. Samuti eiras Ago Kõrgvee kehtivat käskkirja, tehes Škoda Superbiga isiklikke sõite ja kasutades samal ajal SA Narva Haigla kütusekaarti. Puudub sõidupäevik.

Eeltoodud fakte arvesse võttes on nõukogu jõudnud arusaamisele, et Ago Kõrgveel puudub piisav pädevus ja teadmised selleks, et edukalt juhtida haigla tööd, korraldada suuremahulisi hankeid ja täita nõukogu poolt ette nähtud korraldusi. Täpsema ülevaate puudustest avaldame homme õhtul pärast haigla nõukogu istungit. Oleme jõudnud kokkuleppele ka Narva Haigla uue juhiga, kelleks on arstiharidusega ning end suurte projektide juhina nii riiklikul tasandil kui ka erasektoris tõestanud inimene. Narva Haigla saab endale tipptasemel juhi!"

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles