Nädala alguses aega teenima tulnud sõdurid tegid esimese rännaku

Ehkki oktoobrikutse ajateenistus algas alles sel nädalal, on ajateenijatel esimene rännak juba selja taga.

FOTO: Kaitseväe peastaap

Nädala alguses Jõhvi linnakus teenistust alustanud ajateenijad lõpetasid täna oma esimese lahinguvarustuses viiekilomeetrise Sõpruse rännaku, mille eesmärk oli tutvustada neile kaitseväe põhiväärtusi, kaasteenijaid, ülemaid ja varustust.

"Iga päev lisame sõduriellu maitseaineid juurde, et meestel oleks huvitav ning toimuks pidev areng. Esimesel rännakul said ajateenijad maitsta ühtekuuluvustunnet, proovida oma varustuse sobivust ning vestelda nii kaasajateenijate kui ka tegevväelastega. Sellest ka rännaku nimetus − Sõpruse rännak," ütles tankitõrjekompanii ülem major Dmitri Kondratenko.

"Rännaku jooksul sain oma rühmakaaslastega sporditeemadel vestelda. Hea, et vihma sadas, vähemalt jahutas ka natukene," ütles Sõpruse rännakul osalenud reamees Taniel Šapovalov, kes nautis oma esimest rännakut väga. "See tegevus on igati mõnusam kui klassiruumis loenguid kuulata."

Rännakul katkestajaid ei olnud, kuid selle alguses kahtles nii mõnigi sõdur, kas suudab peaaegu 10 kilogrammi kaaluvas lahinguvarustuses edukalt lõpuni minna. "Algul polnud mina kindel, et suudan lahinguvarustuses nii palju ära kõndida. Huvitav on see, et alguses oli raske, aga lõpus ei tundnud mingit väsimust, nii et nüüd olen endast paremal arvamusel," ütles reamees Signar Säde.

Selle aasta juulikuust koolitab kaitsevägi kõikides väeosades sõdureid uue programmi järgi, mille alusel ajateenijate algteadmiste omandamine muutus lühemaks, intensiivsemaks ja loogilisemaks. Kui varem kasutusel olnud 10nädalase sõduri baaskursuse esimestel nädalatel olid ülekaalus klassitunnid ning teoreetiliste teadmiste omandamine, siis nüüd on rõhuasetus praktilistel harjutustel kasarmust ja klassiruumidest väljaspool.

Uue programmi järgi kestab üksikvõitleja põhioskuste omandamine seitse nädalat, mille vältel õpivad sõdurid tundma teenistusrelva, orienteeruma maastikul ja tegutsema väliharjutustel ning omandavad esmaabivõtteid, teadmisi kaitseväelisest käitumisest ja kaitseväeteenistust reguleerivatest õigusaktidest. Kursus lõpeb teoreetilisest ja praktilisest osast koosneva sõdurieksamiga, mille järel asub ajateenija omandama sõjaväelist eriala. 

Tagasi üles