Õiguskantsler viibutas Lüganuse volikogu esimehe suunas näppu

Õiguskantsler soovitas Lüganuse volikogu esimehel Dmitri Dmitrijevil avaldustele, mis nõudsid Heidi Uustalu ennistamist ja Viktor Rauami tagasiastumist, vastata.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Õiguskantsler Ülle Madise ei pea õigeks, et Lüganuse volikogu esimees Dmitri Dmitrijev ei vastanud nendele kodanikele, kes pöördusid tema poole avaldustega, milles nõuti Heidi Uustalu ametisse ennistamist ja vallavanem Viktor Rauami tagasiastumist. 

Tellijale Tellijale

Lüganuse volikogu esimehele Dmitri Dmitrijevile tuli pärast Heidi Uustalu Kiviõli 1. keskkooli direktori kohalt vabastamist mitmeid avaldusi valla elanikelt, kes nõudsid Heidi Uustalu ametisse ennistamist ning Viktor Rauami tagasiastumist. 

Lüganuse volikogu eestseisus arutas saabunud avaldusi ja pöördumisi oma istungil, mis toimus 11. detsembril, kuid ei pidanud oluliseks selle küsimuse lülitamist volikogu päevakorda. Eestseisus otsustas, et Lüganuse volikogu ei sekku vallavalitsuse kui täitevorgani pädevusse. Samuti tõdes eestseisus oma otsuses, et vallavolikogu ei tegele personalipoliitikaga.

Tagasi üles